Så ska framtidens läkare rustas för AI

Utbildning Hur kan AI finnas med som en integrerad del av utbildningen för läkare? Det ska ett projekt vid Örebro universitet och Uppsala universitet nu titta närmare på.

Så ska framtidens läkare rustas för AI
Målet är att AI ska bli en integrerade del av undervisningen under alla terminer på läkarutbildningen.

Att ta hjälp av AI för att hantera stora mängder av kunskap och data kan hjälpa läkare att ta bättre beslut och ta hänsyn till fler variabler när de ställer diagnos.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men det finns också risker. Vem bär ansvaret för ett felbeslut? Och hur vet man att en AI-modell är tränad på ett underlag som är representativt för alla patienter?

Behöver grundläggande kompetens

De etiska och juridiska aspekterna gör att läkare behöver ha en grundläggande AI-kompetens i framtiden.

– AI revolutionerar både den medicinska utvecklingen och forskningen – det behöver våra studenter vara rustade för, säger Marcus Krantz, forskare i systembiologi på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Utbildningsplan för alla utbildningar

Örebro universitet och Uppsala universitet ska nu ta fram förslag på hur undervisning om AI kan integreras på landets läkarutbildningar. Målet är att ta fram en utbildningsplan som ska kunna användas vid alla läkarutbildningar i landet.

– Vi vill att studenterna ska få en grundkunskap och en förståelse för vad AI är och vilka möjligheter det innebär. De ska ha förmågan att använda AI-verktyg och kritiskt utvärdera resultaten. De ska också vara väl insatta i de etiska och juridiska aspekterna av AI, säger Marcus Krantz.

Brett samarbete bakom projektet

Projektet är ett samarbete mellan forskare, AI-experter, läkare och pedagogiska utvecklare från bland annat Örebro universitet, Uppsala universitet och Läkemedelsverket. Det är finansierat med 468 000 kronor av WASP-ED, ett utvecklingsprogram för utbildning som Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse driver.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan