Nya metoder fyller tomma läkartider i Sundsvall

Tidsbokning Extra sms-påminnelser, möjlighet att själva boka tid och ett aktivt arbete med att ringa in patienter på kort varsel. Barnmottagningen i Sundsvall arbetar i flera nya spår för att kunna ta emot så många barn som möjligt.

Nya metoder fyller tomma läkartider i Sundsvall
Barnsjuksköterskorna Catrine Sveningsson och Malin Zetterberg jobbar för att fylla läkartiderna, även när det blir sena avbokningar. Foto: Region Västernorrland

Sena avbokningar eller uteblivna besök innebär att läkarnas tid inte kan användas på ett effektivt sätt. Det skapar även mer administration och onödig väntan för patienten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Detta är något som Barnmottagningen i Sundsvall nu tagit tag i. De arbetar nu på flera fronter för att minska de tomma läkartiderna som uppstår när patienterna inte kommer som planerat.

Ringer in patienter

Just nu pågår ett projekt för att hitta sätt att nyttja de tomma tiderna. Bland annat har de anställt en sjuksköterska som ringer in patienter som står på väntelistan när de får ett sent återbud.

Projektet startade i februari i år och redan i mitten av mars kunde man se resultat. Samtalen hade då bidragit till att fylla 64 tomma läkartider som hade avbokats med kort varsel.

– När patienter avbokar besök frågar vi dem om de kan tänka sig att komma på en återbudstid i stället. De flesta som svarar ja är beredda att komma med kort varsel när vi ringer, säger Catrin Sveningsson, barnsjuksköterska.

Påminner om att avboka

När man skickar ut kallelse är man dessutom tydlig med att avboka med god framförhållning om det finns förhinder. Man har även infört en extra digital påminnelse som går ut via sms en vecka innan besöket. Det har också bidragit till att färre uteblir från sina besök.

Dessutom kan vårdnadshavare till barn som kommer på återkommande besök för allergivaccinationer numera själva göra en digital bokning av sitt nästa besök.

Att patienterna själva kan välja en tid som passar underlättar inte bara för patienterna utan minskar dessutom administrationen för mottagningen.

Har fått det att fungera

Camilla Östling, enhetschef på barnmottagningen, är mycket glad över de digitala framstegen kring tidsbokningen.

– Vi har kikat på Umeå som använt sms-påminnelse och självbokning. Nu har vi genom samarbete med IT-avdelningen fått det att fungera här hos oss också, vilket ger stor nytta, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan