Så ska Kronoberg få fler män till vården

Hur är det att vara man och arbeta inom vård och omsorg? Det var grundfrågan i rapporten Män inom vård och omsorg.

Hur är det att vara man och arbeta inom vård och omsorg? Det var grundfrågan i rapporten Män inom vård och omsorg som Region Kronoberg presenterade våren 2015. Utgångspunkten var att se på den könssegregerade arbetsmarknaden där få killar och män söker sig till vårdyrken. Studien visar bland annat att majoriteten av deltagarna vill ha en mer balanserad arbetsplats utifrån kön, ålder och etnicitet för att spegla samhället och bäst kunna bemöta patienter och brukare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Catarina Lindahl-Petäjä, processledare på Vård- och omsorgscollege i Kronoberg, berättar att de efter rapporten, som togs fram tillsammans med länsstyrelsen och region Kronoberg, har genomfört några pilotaktiviteter.

Catarina Lindahl-Petäjä, processledare på Vård- och omsorgscollege i Kronoberg.
Catarina Lindahl-Petäjä, processledare på Vård- och omsorgscollege i Kronoberg.

– Tillsammans med Teknikcollege har vi bland annat tagit med killar från vård och omsorg och tjejer från teknik till elever i årskurs 8. Det var jättespännande, eleverna har en väldigt tydlig bild om vad som är kvinnligt och manligt. Samarbetet med Teknik är intressant eftersom de har samma utmaning, fast tvärtom, berättar Catarina Lindahl-Petäjä.

Några av de klasser som fick besök följdes sedan upp med dialogcaféer. Vård- och omsorgcollege har också haft en första nätverksträff med män som arbetar i vård och omsorg.

– I detta nu används rapporten som underlag för att ta fram insatser inom regeringsuppdraget ”Jämställd regional tillväxt 2016-2018”. En av prioriteringarna är att främja jämställdhets- och mångfaldsintegrering inom vård- och omsorg och teknikbranscherna. Målet är regionen tillsammans med skolan och arbetslivets aktörer 2018 ska ha påbörjat arbetet med en modell där vård- och omsorg samt teknikbranscherna bidrar till att bryta könsbundna val och främjar en normkritisk kompetensförsörjning. VO-College och Teknikcollege är de samverkansarenor som kommer användas.

Catarina Lindahl-Petäjä berättar att de även har träffat länsstyrelsen i Stockholm som nu genomför en undersökning utifrån rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan