Sämre mående efter hälsosamtalet

Förebyggande hälsa Ett enstaka besök hos en hälsocoach ger inte bättre mående, snarare tvärtom. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Sämre mående efter hälsosamtalet
Ett enstaka samtal om hälsa räcker inte. Det leder bara till dåligt samvete. Foto: Adobe Stock

Hälsocoachning är en beprövad metod att förebygga sjukdom innan den uppstår, men även för att förbättra den egna hanteringen av en kronisk sjukdom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men de flesta studier på området har tittat på omfattande insatser av hälsocoachning med flera sessioner. Får hälsocoachning samma effekt om det bara handlar om ett besök? Det var utgångspunkten för en studie vid Göteborgs universitet.

Slumpvisa 50-åringar

I studien ingick en slumpvis utvald grupp 50-åringar i Alingsås som lottades till antingen ett timslångt besök med sedvanlig hälsoprofilbedömning hos en erfaren hälsocoach, eller ingen behandling alls. Totalt ingick 105 personer i studien, varav 52 fick träffa hälsocoach.

Tolv månader senare fick deltagarna svara på enkäter där forskarna undersökte förändringar i upplevd hälsorelaterad livskvalitet. Frågorna handlade om allmäntillstånd, fysisk och mental hälsa, hur personerna fungerade socialt, träningsbeteende med mera.

Överraskande resultat

Ronny Gunnarsson. Foto: Pernilla Häyhänen.

Resultatet visade att kontrollgruppen, som inte fått någon hälsocoachning, mådde bättre, både emotionell, mentalt och rent allmänt. Några andra skillnader mellan grupperna såg man inte.

– Vi trodde att besöket hos en hälsocoach skulle ge en viss förbättring, att det skulle bli sämre var en överraskning, säger Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för studien.

En session räcker inte

Ett enstaka besök hos hälsocoach leder alltså inte till förbättrad livskvalitet eller ökad träningsnivå hos 50-åriga personer i Sverige. Tvärtom kan det göra den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten sämre.

En möjlig förklaring är att endast en session med hälsocoach räcker för att informera patienten om hälsobrister, men inte för att påverka beteenden. Individen lämnas utan ordentliga verktyg för att åtgärda sina brister, och får då dåligt samvete.

– Ett besök räcker för att förstå sina tillkortakommanden, men det behövs fler för att vända skutan. Ska du träffa en hälsocoach ska du ha en serie av träffar, det är så vi tolkar våra resultat, säger Ronny Gunnarsson.