Samvetskonflikter skapar en inre stress hos sjuksköterskor

Arbetsmiljö Sjuksköterskor som arbetar med intensivvård upplever ofta samvetskonflikter. I värsta fall kan det leda till stress och risk för utbrändhet. Det visar ny forskning från Röda Korsets Högskola.

Samvetskonflikter skapar en inre stress hos sjuksköterskor
– Hälso- och sjukvårdschefer bör skräddarsy strategier för att minska de negativa konsekvenserna av samvetskonflikter, säger Monir Mazaheri.

På intensivvårdsavdelningar är patienterna ofta inlagda på sjukhus under en längre tid och behovet av vård är stort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en sådan komplex miljö, som ofta handlar om liv eller död, ställs sjuksköterskor även inför etiska utmaningar som rör vården och behandlingen av patienter.

Två typer av samvetskonflikter

Monir Mazaheri, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola, har tittat närmare på hur sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar upplever den här typen av samvetskonflikter. Men även hur det påverkar deras arbetssituation.

Resultaten visar att det finns två typer av samvetskonflikter:

  • Samvetskonflikter i förhållande till struktur som rör intressekonflikter mellan vad samvetet respektive lagen säger.
  • Samvetskonflikter baserade på sammanhang som handlar om vårddilemman och vad som upplevs som godtyckliga beteenden med patienter som befinner sig i slutskedet.

Kan leda till utbrändhet

Hon konstaterar att samvetskonflikter inom intensivvården även skapar en samvetsstress för vårdpersonalen som kan leda till utbrändhet. Det påverkar på så vis intensivvårdssjuksköterskornas arbetssituation.

Dessutom har den negativa konsekvenser för både hälsan och kvaliteten på omvårdnaden.

– Hälso- och sjukvårdschefer bör skräddarsy strategier för att minska de negativa konsekvenserna av samvetskonflikter, säger Monir Mazaheri.

Internationellt samarbete

Studien har genomförts i ett internationellt samarbete. Sammanlagt medverkade 15 legitimerade sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar i forskningsstudiens intervjuer.

Från Sverige deltog Sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet samt Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan