”Sätter hela min beredskapskompetens på prov”

Jämlik vård I november lyfter de första ambulansflygen från Umeå flygplats. Maria Söderberg är en av 18 specialistsjuksköterskor som nu förbereder sig för arbete på hög höjd.

”Sätter hela min beredskapskompetens på prov”
De nya flygplanen är av modellen Pilatus PC-24, samma typ som används som ambulansflygplan i Australien. Foto: Svenskt Ambulansflyg

Den 1 november markerar starten på ett nytt nationellt ambulansflyg i Sverige. Då lyfter de första ambulansflygplanen av modellen modellen PC-24 från Umeå Airport för att sköta transporter av patienter i de norra delarna av landet.

Maria Söderberg, flightnurse.

Detta är ett viktigt uppdrag när det exempelvis är lång till specialiserad vård, men även för mer akuta transporter.

Häftig miljö att ge vård i

En av de sjuksköterskor som nu förbereder sig för jobbet som flightnurse är Maria Söderberg.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och starta en helt ny verksamhet. Flyget är en fascinerande bransch och det är häftigt att kunna ge högspecialiserad vård i en sådan miljö, berättar hon.

Maria Söderberg har lång erfarenhet som speicialistsjuksköterska både inom ambulans och intensivvård. För att kunna bli flightnurse ställs det också höga krav.

Sjuksköterskorna måste vara specialiserade inom intensivvård eller anestesi samt ha minst tre års yrkeserfarenhet.

Vad som helst kan hända

För att hålla inom sin kliniska specialisering vid liv kräver man också att de fortsätter att arbeta minst 25 procent på sjukhus inom anestesi eller intensivvård. Uppdraget innebär därför att man varvar ambulansflygjobbet med kliniskt arbete.

Syrgas, luft och vakuum är integrerat i flygplanets panel och liknar funktionen vid en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. Foto: Svenskt Ambulansflyg

För Maria Söderberg innebär det fem veckor som ambulansflygssjuksköterska med placering i Umeå och fem veckor som intensivvårdssköterska på Örnsköldsviks sjukhus.

– Det som blir mest spännande med att jobba på ambulansflyget är nog att man måste vara beredd på att vad som helst kan hända. Vi är ju dessutom själv med patienten, så det sätter verkligen hela min behandlingsberedskap på prov.

Anpassade för tuffa förhållanden

Inför flygstart har de arton sjuksköterskorna som ska bemanna ambulansflygen fått en gedigen utbildning som handlat om allt från flygteknik, säkerhet och kommunikation på ett flygplan till utrustning och omvårdnad i en extrem miljö.

Flygplanens inredning är anpassad för att enkelt kunna rengöras och desinficeras, men också för att anpassas till transportens ändamål. Foto: Svenskt Ambulansflyg

För de norra regionerna kommer ambulansflyget att utgå från Umeå och bemannas med två plan på dagtid och ett på natten. Ambulansflygplanen är snabba och anpassade för krävande förhållanden och kan landa och starta på landningsbanor som är under 1000 meter.

Säkerställer likvärdig vård

Maria Söderberg konstaterar att de nya ambulansflygplanen är ett viktigt steg för att säkerställa att patienter får en god vård, oavsett var i landet de bor.

– Det här är viktigt för invånarna, inte minst i Norrland där avstånden är långa och vägarna dåliga. Att snabbt kunna förflytta en patient är viktigt för att alla ska få en likvärdig vård, poängterar hon.

Samma typ som finns i Australien

Ambulansflygen ägs gemensamt av Sveriges regioner via kommunalförbundet svenskt ambulansflyg. De har totalt upphandlat sex flygplan av modellen Pilatus PC-24, samma typ av flygplan som även används som ambulansflygplan i Australien.

Inredningen är specialanpassad för transport av upp till tre samtidigt liggande patienter och fyra sittande passagerare. En bred cargodörr och elektrisk bårlyft underlättar i- och urlastning.

Kabinen kan snabbt anpassas utifrån olika typer av vårdbehov, exempelvis intensivvård, kuvös, ECMO eller transport av organ för transplantation och medföljande team.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan