Sjukvården riskerar att förlora kvinnliga läkare

Ledarskap Hög arbetsbelastning drabbar kvinnliga läkare hårdare än män. Dubbel så många kvinnliga läkare blir sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning, två av tre har övervägt att byta jobb och var fjärde väljer att gå ned i arbetstid.

Sjukvården riskerar att förlora kvinnliga läkare
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Svenska Läkarförbundet. Foto: Simon Hastegård

Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät visar att både män och kvinnor i läkarkåren har en tuff arbetsmiljö, med stort ansvar och ofta mycket hög arbetsbelastning. Men det är också stora skillnader mellan könen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fler överväger att lämna yrket

Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning. Betydligt fler kvinnor än män överväger att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen.

Dessutom utsätts kvinnor i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.

Vill se ett tydligare ledarskap

Läkarförbundet efterlyser därför ett tydligare ledarskap från arbetsgivarna i jämställdhetsfrågorna.

– Med tanke på den akuta läkarbristen borde dessa siffror vara en väckarklocka. För att kunna behålla och rekrytera läkare måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs och har likvärdiga förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Rapporten visar bland annat:

  • 66 procent av de kvinnliga läkarna har övervägt att byta jobb eller lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Motsvarande siffra för manliga läkare är 57 procent.
  • 26 procent av de kvinnliga läkarna arbetar deltid på grund av den höga arbetsbelastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med manliga läkare,13 procent.
  • Dubbelt så många kvinnliga läkare har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare.
  • Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan