”Vi sätter alltid patienten först”

Nära vård Kontinuitet och fasta vårdkontakter är en viktig del i omställningen till Nära vård. Kvarnholmens vårdcentral i Nacka utanför Stockholm har sedan starten 2019 byggt upp verksamheten med stort fokus på personcentrerad vård.

”Vi sätter alltid patienten först”
Allt sedan starten har mottagningen arbetat med personcentrerad vård med stort fokus på fasta vårdkontakter och hög tillgänglighet.

Arbetet med personcentrering har också gett resultat. Mottagningen får ständigt höga betyg i Nationell patientenkät primärvård. I den senaste enkäten landar verksamheten på plats fyra i riket och plats tre i Region Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De starka resultaten bygger på att vi alltid sätter patienten först. Hos oss får patienten träffa samma läkare och sjuksköterska vid varje planerat besök, och det skapar bättre medicinsk kvalitet, bättre hälsa och en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar här, säger Magnus Scheele, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Kvarnholmens vårdcentral.

”Teamet är helt centralt”

Redan från start arbetade mottagningen med personcentrerad vård med stort fokus på fasta vårdkontakter och hög tillgänglighet. De har ett stort antal dagliga aktuttider och digitala vårdmöten via chatt eller video.

– För att skapa en personcentrerad och nära vård krävs samarbete och teamet på vårdcentralen är helt centralt. Vi känner varandra väl och litar på varandra. Tilliten är verkligen en nyckelfaktor, förklarar Magnus Scheele.

Naturligt att be varandra om råd

Vårdcentralen drivs av tre specialistläkare inom allmänmedicin, som har byggt upp verksamheten tillsammans med två sjuksköterskor. På vårdcentralen arbetar elva fast anställda personer: tre specialistläkare, tre ST-läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och en lokalvårdare. Alla känner varandra och varandras kompetenser väl och tillsammans hjälps de åt att hitta bra lösningar.

Att be varandra om råd och stämma av olika frågor är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vårdcentralens två sjuksköterskor har dessutom en central roll det dagliga arbetet. De ansvarar för triagering till rätt vårdnivå vid rätt tid­punkt, och att planera så att medarbetarnas kompetens utnyttjas på ett bra sätt.

Snabb från idé till genomförande

Att det är medarbetarna som driver vårdcentralen som också ansvarar för patienternas vård är också en nyckelfaktor tror Magnus Scheele.

– Vi ansvarar för patienterna och det är vi som fattar besluten i både vardagen och i de mer långsiktiga strategiska vägvalen. Det ger oss goda möjligheter att snabbt gå från idé i fikarummet till genomförande, säger han.

Kvarnholmens vårdcentral i Nacka är ett av flera goda exempel på verksamheter som kommit långt i arbetet med kontinuitet och fasta vårdkontakter. Fler inspirerande arbetssätt finns i rapporten Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård.

Kontinuitet och fasta kontakter

Sedan halvårsskiftet 2021 ska primärvården vara navet i den svenska hälso- och sjukvården. Sedan halvårsskiftet 2022 är det även lagstiftat att patienternas val av utförare ska ske via listning. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka kontinuiteten i primärvården. I regionerna pågår därför ett arbete för att leva upp till lagstiftningen, något som Sveriges kommuner och regioner, SKR, följer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan