Vårdkompetensrådet föreslår ett nytt yrke för nära vård

Kompetensutveckling Avancerad specialistsjuksköterska bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Det föreslår Nationella vårdkompetensrådet.

Vårdkompetensrådet föreslår ett nytt yrke för nära vård
Avancerad specialistsjuksköterska som skulle stärka den medicinska kompetensen inom den nära vården anser Vårdkompetensrådet. Foto: Adobe Stock

Nationella vårdkompetensrådet presenterade förslaget vid ett möte med socialminister Acko Ankarberg Johansson förra veckan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ser att yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska är något som behövs och som skulle stärka den medicinska kompetensen inom den nära vården. Funktionen skulle få en viktig roll, särskilt för patienter med stora eller komplexa vårdbehov, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Viktigt steg i omställningen

I sitt delbetänkade från 2020 påtalade Coronakommissionen att den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso- och sjukvården behöver förstärkas.

Nationella vårdkompetensrådet tror att en ny yrkesroll, avancerad specialistsjuksköterska, är ett viktigt steg för att stärka omställningen till en nära vård. Den typen av kompetens är särskilt viktig för patienter som har behov av kontinuitet och samordning.

– En avancerad specialistsjuksköterska med fördjupad kunskap inom omvårdnad, medicin och ledarskap kan bidra till en god och säker nära vård, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Vidareutbildning eller fortbildningsprogram?

Exakt hur den nya yrkesrollen ska införas behöver man däremot titta närmare på. Det finns en del olika förslag – att antingen införa det som en vidareutbildning på sjuksköterskeexamen eller att göra det som ett verksamhetsanknutet fortbildningsprogram som involverar arbetsgivare.

De olika förslagen har alla både för- och nackdelar och rådet föreslår därför ytterligare utredningar.

I förslaget till regeringen konstaterar de även att “en eventuell översyn behöver se över frågor såsom utbildningens längd, innehåll, examen och huvudmannaskap, samt yrkesrollens relation till andra legitimationsyrken.”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan