Skåne först i landet med sammanhållet it-system

I Skåne pågår ett gigantiskt arbetet att ersätta de gamla IT-systemen med det nya Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Ett trettiotal IT-system ska ersättas med ett enda, som all offentlig och privat vård i Skåne ska använda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Vi har arbetat med det här i ett år nu, berättar Fredrik Jonsson, som är kliniskt ansvarig för utrullningen av SDV. Det är ett system med en helt annan logik än de tidigare vi har använt. Här är patientens resa i centrum, och informationen är standardiserad på ett sätt som också gör den återanvändningsbar.

 

Skåne är först i Sverige med denna lösning, där leverantören är Cerner. Delegationer från regionen har gjort studiebesök i England och Danmark, där man använder liknande system. Även Västra Götaland har tecknat ett avtal för ett liknande system, men har inte kommit lika långt.

 

Så vilka är utmaningarna?

 

– Det är flera. Inte minst att hitta en standard som verkligen fungerar för hela Skåne. Att utbilda alla medarbetare som ska använda systemet. 30 000 medarbetare ska ha bytt arbetsmetod i november 2020 när det här ka rullas ut.

 

Men när allt väl är klart, tillägger han, kommer regionen att ha ett bra och strukturerat stöd som höjer kvaliteten på varje patientmöte.

Läs mer om Region Skånes arbete med SDV och lyssna på SDV-podden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan