SKR: Ändra riktade satsningar

SKR begär den här veckan att sex av årets överenskommelser med staten ändras. Anledningen är den annorlunda vårdverklighet som uppstått till följd av covid-19.

SKR: Ändra riktade satsningar
Anders Knape. Foto: Hans Alm, SKR.

– Vi vill att regeringen ändrar förutsättningarna för de riktade satsningarna inom hälso- och sjukvården, så att resurserna nu kan användas där de behövs mest i en för hälso- och sjukvården mycket pressad situation, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den största förändringen föreslår SKR ska ske inom överenskommelsen för ökad tillgänglighet, där de prestationsbaserade delarna av utbetalningarna helt bör tas bort och istället fördelas jämnt mellan regionerna.

Flera regioner tvingas nu att minska och i vissa fall helt ställa in icke-akuta besök, planerade operationer och behandlingar, för att kunna hantera patienter med allvarliga tillstånd till följd av covid-19. SKR anser att det inte är rimligt att dessa regioner straffas ekonomiskt. För andra överenskommelser handlar det om att minska kraven på utveckling, rapportering och administration.

– Regeringen kan göra detta för att underlätta för att hälso- och sjukvården ska kunna fokusera på det som är allra viktigast. När vårdens förutsättningar så här drastiskt förändras behöver också styrningen av vården prioriteras om. Vi vill nu snabbt omförhandla årets vårdöverenskommelser, säger Anders Knape.

De sex överenskommelser för 2020 som SKR nu vill ändra är:

• Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

• Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider.

• God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.

• Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.

• Insatser inom området psykisk hälsa.

• Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan