Färre färdigbehandlade kvar på sjukhus

Samverkan Antalet dagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter har nästan halverats sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft den 1 januari 2018.

Färre färdigbehandlade kvar på sjukhus

Minskningen är på 47 procent, visar ny statistik som sammanställts av SKR.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är ett bra resultat, och kommuner och regioner ska vara stolta över det jobb som ligger bakom de fina siffrorna, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tanken med samverkanslagen var att utnyttja vårdens resurser mer effektivt, och samtidigt ge en trygghet till patienter som behöver fortsatt tillsyn efter att ha färdigbehandlats på sjukhuset.

I en jämförelse mellan första kvartalet 2017 och första kvartalet 2019 så ses en tydlig förändring. Minskningen i vårdtid för de utskrivningsklara motsvarar drygt 600 vårdplatser.

– Sjukhusets resurser ska användas för de patienter som behöver dem. De som inte behöver sjukhusvård mår bättre av att få vara hemma eller på annat boende. Totalt har 600 vårdplatser frigjorts sedan 2017 tack vara den nya utskrivningsprocessen, säger Emma Spak.

Resultaten är ett gott exempel på omställningen till Nära vård i praktiken, men det finns fortfarande ett behov av att utveckla och etablera de nya arbetssätten, med teamarbete och samverkan mellan region och kommuner, fortsätter hon.

En enkätundersökning visar att även patienterna är nöjda med den nya ordningen. Över 90 procent av patienterna, både inom psykiatri och somatik uppger att de känner sig trygga med att få lämna sjukhuset.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan