Kraftsamling för psykisk hälsa

SKR har tagit initiativ till en kraftsamling mot fysisk hälsa. Fokus är på förebyggande arbete med ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, att rusta individer till sin fulla potential och att ge hållbara stöd till de som behöver det.

Kraftsamling för psykisk hälsa
Anders Knape. Foto: Hans Alm, SKR.

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

SKR har allt sedan i höstas arbetat med att samla aktörer som vill delta.  160 organisationer deltar nu och i veckan som gick presenterades en del av de initiativ på konkret arbete som har tagits. De handlar bland annat om att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända och bidra till ett mer hälsofrämjande digitalt liv.

 

– Att stärka den psykiska hälsan är ett ansvar för hela samhället. Det är fantastiskt att så många har slutit upp i det här arbetet på så kort tid. Det finns ett stort behov av samverkan mellan alla de goda krafter i samhället som arbetar för att främja den psykiska hälsan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

SKRhar också som ambition att under 2020 kunna formulera en tioårsplan för psykisk hälsa.

 

 

Läs mer om kraftsamlingen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan