Kraftsamling för psykisk hälsa

 

SKR har allt sedan i höstas arbetat med att samla aktörer som vill delta.  160 organisationer deltar nu och i veckan som gick presenterades en del av de initiativ på konkret arbete som har tagits. De handlar bland annat om att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända och bidra till ett mer hälsofrämjande digitalt liv.

 

– Att stärka den psykiska hälsan är ett ansvar för hela samhället. Det är fantastiskt att så många har slutit upp i det här arbetet på så kort tid. Det finns ett stort behov av samverkan mellan alla de goda krafter i samhället som arbetar för att främja den psykiska hälsan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

SKRhar också som ambition att under 2020 kunna formulera en tioårsplan för psykisk hälsa.

 

 

Läs mer om kraftsamlingen