Socialstyrelsen: Anhöriga behöver bättre stöd

Omsorg Anhöriga bär ofta ett tungt ansvar i vården av sina nära, men får inte alltid det stöd de behöver från kommun och region. Det ska ett nytt kunskapsstöd nu råda bot på.

Socialstyrelsen: Anhöriga behöver bättre stöd
Var sjätte person ger vård eller stöd till någon de står nära. Foto: Adobe Stock

Ungefär var sjätte person i Sverige ger vård eller stöd till någon de står nära på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Många gånger innebär det ett tungt ansvar som påfrestar den anhöriges hälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studier har visat att de också har sämre upplevd hälsa än befolkningen i övrigt.

Stöd till anhöriga

Socialstyrelsen har därför tagit fram stöd som kan hjälpa kommuner och regioner att ge anhöriga det stöd de behöver – men kanske inte själva söker.

– Det är viktigt att anhörigperspektivet integreras som ett förhållningssätt bland chefer och medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det innebär att familjen eller andra personer som är viktiga för den enskilde respekteras och synliggörs, och när det är möjligt görs delaktiga i vården och omsorgen, säger Anders Bergh, utredare på Socialstyrelsen.

Kostar både pengar och hälsa

För samhället betyder det arbete som anhöriga gör frivilligt enormt mycket. Att ersätta det frivilliga arbete som anhöriga gör skulle kosta hälso- och sjukvården och socialtjänsten 194 miljarder kronor per år. Det visar en kostnadsanalys som Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, gjort.

– Men det är de anhöriga som får ta konsekvenserna när situationen blir ohållbar. Det kan innebära både förlorad arbetsinkomst och försämrad hälsa. Det är därför jätteviktigt att vården och omsorgen förstår och möter anhörigas behov, säger Lisette Wahlroth, utredare på Socialstyrelsen.

Kämpa för att få hjälp

En grundläggande princip i regeringens nationella anhörigstrategi är att anhöriga ska ge vård frivilligt. Men i praktiken kan det vara svårt att dra gränsen – inte minst när det handlar om omsorg som partner eller förälder.

– Det är inte ovanligt att anhöriga verkligen måste kämpa för att försöka få vården och omsorgen att ge insatser som de som står dem nära behöver. Och ändå kanske insatserna uteblir, säger Anders Bergh.

Socialstyrelsens kunskapsstöd till såväl ansvariga i kommuner och regioner som till handläggare och övrig vård och omsorgspersonal kommer att inom kort finnas tillgängliga på kunskapsguiden.se.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan