Nio av tio blir hjälpa av smärtbehandling

Smärtbehandling Det går att lära sig acceptera långvarig smärta. Det visar erfarenheter från smärtmottagningen i Hässleholm. Här uppger nio av tio smärtbehandlingen hjälpt dem att bättre hantera sin livssituation.

Nio av tio blir hjälpa av smärtbehandling
Smärta under lång tid påverkar inte bara individen utan är också kostsamt ur ett samhällsperspektiv, säger Gun-Marie Östlund på smärtmottagningen i Hässleholm.

En smärta som pågått i minst tre månader räknas som långvarig. Varje år får cirka 300 patienter remiss till specialistvård på smärtmottagningen i Hässleholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det man framför allt erbjuder på smärtmottagningen är att lära sig acceptera smärtan. Att inta ett nytt förhållningssätt till sin smärta har nämligen visat sig vara viktigt för att skapa ökad livskvalitet bland smärtpatienter.

90 procent av de som genomgår behandlingen uppger att det hjälper dem att bättre hantera sin livssituation.

Saknar hopp om förändring

– Människor som kommer hit kan sakna hopp om att något går att förändra, men sedan kan förändringen bli så stor att de får tillbaka sina liv, det är fantastiskt. Många uttrycker ”det här borde alla få lära sig”, säger Gun-Marie Östlund, legitimerad smärtsjuksköterska och teamledare på smärtmottagningen i Hässleholm.

Metoden bygger på teorin Acceptance and commitment therapy, ACT. Det är en terapiform som går ut på att patienten strävar mot det som är viktigt i livet – även om sjukdom och symtom fortfarande finns där.

Syftet med behandlingen är att bryta den onda cirkeln av dåligt mående och att kunna komma tillbaka till jobb eller sysselsättning.     

Målet att känna sig självständig

– Målet är att man ska känna sig självständig, känna att man vet vad man ska göra för att må bra. Ju mer komplex problematiken är och ju längre den hållit på desto svårare är det att ändra beteende på egen hand. 

Patienten får under sin behandling träffa ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, kurator, fysioterapeut och läkare. Efter en grundlig utredning skapar de en individuell behandlingsplan. Den utgör grunden i ett fyra månader långt behandlingsprogram med regelbundna gruppträffar.

Ett år efter att rehabiliteringsprogrammet avslutats uppger 90 procent av deltagarna att de bättre kan hantera sin livssituation.

Standardiserat vårdförlopp på gång

Just nu pågår ett nationellt arbete med att utforma ett standardiserat vårdförlopp för långvarig smärta. Gun-Marie Östlund hoppas att det ska leda till att fler personer med långvarig smärtproblematik fångas upp tidigare.     

– Det handlar inte bara om individens bästa utan är också en organisations- och resursfråga. Smärta under lång tid påverkar inte bara individen utan är också kostsamt ur ett samhällsperspektiv, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan