Stor studie jämför olika behandlingar av diabetes

Forskning Vilken behandlingsmetod mot diabetes typ 2 är mest effektiv och minskar risken för följdsjukdomar? Det ska forskare i Uppsala ta reda på genom en rikstäckande studie där den som vill kan delta på distans var de än bor i landet.

Stor studie jämför olika behandlingar av diabetes
Studien ska utvärdera vilket läkemedel som är effektivast för att minska risken för komplikationer: metformin eller SGLT2-hämmare. Foto: Adobe Stock

Patienter med typ 2-diabetes har nu möjligheten att medverka i en klinisk studie av olika behandlingsmetoder. I den rikstäckande SMARTEST-studien ska forskarna jämföra dagens standardbehandling med en mer modern läkemedelsbehandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utvärdera olika behandlingar

Syftet är att utvärdera vilket läkemedel som är mest effektivt för att minska risken för följdsjukdomar.

Jan Eriksson, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

– Många personer med typ 2-diabetes får någon gång i livet komplikationer i olika organ, exempelvis ögonskador, njur- och nervpåverkan och inte sällan hjärt-kärlsjukdom. Därför är det oerhört viktigt att utvärdera hur detta påverkas av nya behandlingar, säger Jan Eriksson, överläkare och professor i klinisk diabetesforskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Kan vara med på distans

Deltagande på distans kan ske på två sätt. Antingen via videolänk, då patienten kopplar upp sig hemifrån för ett digitalt möte med studieläkare. Eller så kan man på sin närmaste vårdcentral träffa ett mobilt team med läkare och sjuksköterska från forskningsmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Det spelar med andra ord ingen roll var i landet man bor.

– Syftet med studiedeltagande på distans är att underlätta medverkan för dem som av olika skäl har svårt att resa till Akademiska sjukhuset, säger Jan Eriksson.

Forskare inom diabetes vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet leder studien.

Så fungerar forskningsstudien SMARTEST

SMARTEST är den hittills största läkemedelsprövningen inom diabetes i Sverige. Projektet startade hösten 2019 och ska pågå till och med 2025.

  • Cirka 2300 patienter vid ett 30-tal studiekliniker, vid vårdcentraler eller universitetssjukhus, är med i studien.
  • Målet med den aktuella forskningsstudien är att utvärdera vilket läkemedel som är effektivast för att minska risken för diabeteskomplikationer: standardbehandlingen metformin, som förstärker insulinets effekt, eller SGLT2-hämmare, en relativt ny läkemedelsgrupp som ökar utsöndringen av socker via njurarna.
  • Patienterna är slumpmässigt indelade i två grupper som antingen får standardbehandlingen eller SGLT2-hämmare. De har i tidigare studier visat sig ha en mycket god skyddande effekt hos högriskpatienter med typ 2-diabetes som redan haft hjärtkärlsjukdom eller allvarlig njurpåverkan.
  • Läkemedelsbehandlingen kombineras med råd om kost och motion. Patienterna har typ 2-diabetes som är nyupptäckt eller har funnits i maximalt fyra år.

Om de moderna läkemedlen är effektivast kan det leda till ändrade behandlingsriktlinjer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan