Stora skillnader i vården av äldre

Äldrevården Arbetet med att förebygga undernäring, trycksår, fallskador och nedsatt munhälsa hos äldre skiljer sig stort mellan olika kommuner.

Stora skillnader i vården av äldre
Det förebyggande arbetet har stor betydelse för de äldres välmående och livskvalitet. Foto: AdobeStock

Det visar resultaten från Socialstyrelsens öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre som presenterades förra veckan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det förebyggande arbetet kring munhälsa, undernäring, fallskador och trycksår är viktigt eftersom det är risker som har stor betydelse för de äldres välmående och livskvalitet. Och de hänger ihop – för lite näring ökar till exempel risken att falla.

Förebyggande åtgärder varierar

I rapporten har man tittat närmare på hur äldreomsorgen jobbar för att förebygga den här typen av problem. Exempel på åtgärder kan vara träning, hudvård, översyn av läkemedel eller hjälpmedel för att underlätta måltiderna.

Resultaten visar stora skillnader mellan kommunerna.

I en del kommuner har alla som bor i ordinärt boende med hemsjukvård, och bedöms vara i riskzonen för något av dessa fyra områden, fått en förebyggande åtgärd. I andra kommuner har ingen fått det. För särskilt boende är variationen mellan kommunerna 5–95 procent.

Nationellt är det knappt 50 procent av de som bor i ordinärt boende med hemsjukvård som har fått en förebyggande åtgärd, som följts upp. På särskilt boende är rikssnittet omkring 60 procent.

Hög personalomsättning

Jämförelserna visar också att den som har hemtjänst i genomsnitt har hjälp från 15 olika personer under en 14-dagarsperiod. I förra årets jämförelser var antalet 16. Även här varierar det, från 7 i en del kommuner till 23 i andra.

Fakta

Fakta: Öppna jämförelser

Utifrån ett 40-tal mått presenterar jämförelserna en bred bild av vården och omsorgen på riks- läns- och kommunnivå. Flera uppgifter avser en del av 2019 samt halva 2020, och speglar därför inte fullt ut situationen under covid-19-pandemin.

Hela rapporten hittar du här.

– Personalkontinuiteten påverkar kvaliteten i omsorgen och för många äldre kan det skapa otrygghet att få besök av ett stort antal personer i sitt hem. Vi vet att hög personalomsättning har varit en utmaning för många kommuner under pandemin. Men av smittskyddsskäl är det just nu särskilt viktigt att den äldre träffar så få som möjligt, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i en kommentar till rapporten.

Det är i år elfte året i rad som öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg till personer från 65 år och uppåt publiceras.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan