Teamarbete ökar livskvaliteten för äldre multisjuka

30 procent färre vårddagar och 30 procent lägre mortalitet, till samma kostnad. Det visar en tidigare studie av interprofessionella geriatriska team som nu följs upp.

Teamarbete ökar livskvaliteten för äldre multisjuka

30 procent färre vårddagar och 30 procent lägre mortalitet. Det är resultaten av en studie med geriatriska sjukhusanslutna team i Norrköping, som publicerades 2015. Nu håller Anne Ekdahl, medicinskt ansvarig överläkare på geriatriken vid Helsingborgs lasarett och forskare vid Karolinska institutet och Lunds universitet, på med en uppföljningsstudie vid Helsingborgs lasarett. Hon tror starkt på att interprofessionella team kan förbättra vården för en stor patientgrupp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anne Ekdahl, medicinskt ansvarig överläkare på geriatriken vid Helsingborgs lasarett och forskare vid Karolinska institutet och Lunds universitet.

– Idag ser vi många kvalitetsbrister för patientgruppen äldre multisjuka. Det är många vårdgivare och svårt att navigera, både patienterna och närstående blir lämnade åt sitt öde och får inte den vård de behöver. Vi ser också dessa patienter som ”någon annans”, de saknar tillhörighet. Kommunen har kommit en bit längre, de har insett att det är deras viktigaste brukare, inom sjukvården är vi långt ifrån detta.

Helsingborgs kommun är inte med som en drivande partner i projektet. Tyvärr, säger Anne Ekdahl, men förtydligar att de har ett gott samarbete. En annan utmaning med projektet är att skapa tid för teammötena, den höga kompetens som krävs av medarbetarna, och att många av arbetsuppgifterna är svåra att mäta, exempelvis stöd och samtal.

– Men också den attitydförändring som krävs om att istället för att bli av med äldre multisjuka så behöver vi införa verksamheter som är anpassade för dem.

Anne Ekdahls förhoppning är att den nya studien kommer att nå lika goda resultat som den tidigare och i förlängningen leda till att fler får upp ögonen för teammodellen. Och då en professor i Uppsala är intresserad av att göra en liknande studie baserad på samma protokoll hoppas hon ha tillräckligt med material för att idén om geriatriska team ska ses som standard.

– Min tidigare studie visade dessutom ingen ökad kostnad. Så när det går att visa att man når så mycket bättre kvalitet, utan kostnadsökning, blir det svårt att motivera att detta inte ska bli verklighet överallt.

Interprofessionella team

Projektet har fått 3,9 miljoner från Kampradstiftelsen. Interventionsgruppen i studien kommer att få tillgång till ett interprofessionellt team med läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och apotekare, samt andra grupper vid behov.  Tanken är inte att följa specifika mallar utan att anpassa vården ur ett helhetsperspektiv i samråd med patient och närstående. Som grund ligger arbetsmetoden Comprehensive Geriatric Assessment, strukturerat omhändertagande av äldre som den kallas på svenska.

Idag finns 350 patienter i studien och 100 ytterligare ska rekryteras. Patienterna kommer att följas upp och arbetet utvärderas under två år. Tidigast 2020 tror Anne Ekdahl att resultaten är klara.

Urvalet har plockats fram via Helsingborgs akutmottagnings patientlistor. Personer över 75 år med minst tre besök inom ett år och minst tre diagnoser har kontaktats.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan