Teambaserad mottagning ett lyft för både patienter och personal

Med ett nytt teambaserat arbetssätt kan Mariehems hälsocentral i Umeå ta emot fler patienter på kortare tid, samtidigt som arbetsklimatet blivit bättre.

Teambaserad mottagning ett lyft för både patienter och personal

I våras införde Mariehems hälsocentral i Umeå ett nytt teambaserat arbetssätt som innebär att en läkare, en distriktssköterska och en fysioterapeut jobbar i en gemensam mottagning av akutpatienter. Idag kan de ta emot fler patienter på kortare tid, samtidigt som arbetsklimatet blivit mycket bättre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har fått en helt annan kvalitet i vård och bemötande och personalen tycker att arbetet har blivit både roligare och mer berikande, säger Anna Höglund som är psykolog och vikarierande avdelningschef på Mariehems vårdcentral.

Till skillnad från tidigare, då patienterna ofta bokades in hos läkaren som hade ett begränsat antal mottagningstider, får de idag en tid hos akutteamet som på ett mer flexibelt sätt kan ta emot dem. I och med att teamet sitter bredvid varandra rent rumsligt kan de också använda rätt kompetens där den behövs bäst.

Detta innebär att de har kunnat korta ledtiderna för patienterna så att de kan få träffa flera professioner och få fler saker åtgärdade vid ett och samma besök. Trots att de idag har färre fasta läkare har de inte ökat patientflödet till primärvårdsjouren.

– Det blir mer flexibelt och lättare att prata ihop sig. Om det behövs är det också enkelt att träffa patienten alla tre tillsammans på en gång.

Arbetssättet har dessutom förbättrat samarbetet och stämningen på hälsocentralen. En av framgångsfaktorerna är att alla är med.

– Vi har inte utsett något speciellt akutteam. Det tror jag är en fördel, vi blir mer flexibla när alla är inblandade i det här sättet att arbeta. Vi märker också att vi har fått en bättre förståelse för varandras arbete genom att jobba tvärprofessionellt och det här är något som vi vill utveckla framöver, exempelvis när det gäller långtidssjuka eller äldre multisjuka, säger Anna Höglund.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan