Tre kandidater i Sverige för att bli magnetsjukhus

Kvalitetsarbete Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus och Länssjukhuset i Kalmar satsar på att bli ”magnetsjukhus”.

Tre kandidater i Sverige för att bli magnetsjukhus

De tre sjukhusen deltar i ett EU-projekt, Magnet4Europe, som bland annat ska förbättra arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kommer att titta på så kallade ”magnetfaktorer” såsom kvalitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet, som har identifierats som betydelsefulla för att kunna rekrytera och behålla personal, inte minst sjuksköterskor, säger Marie Sjödin, chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Magnetsjukhus har sitt ursprung i USA, där man redan under 1980-talet kunde se att vissa sjukhus lyckades rekrytera och behålla erfarna och kompetenta sjuksköterskor, trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet. Ur dessa erfarenheter utvecklades en modell där de som lyckas får kalla sig magnetsjukhus, en utmärkelse 500 sjukhus har idag och som betyder att sjukhusen har goda resultat vad gäller personalomsättning, patientnöjdhet och få vårdskador.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan