Tveksamt om hälsoappar ger fördelar

Hälsoappar Det finns inget vetenskapligt stöd för att användning av hälsoappar innebär någon fördel jämfört med vanlig vård. Det visar tre studier från Region Örebro.

Tveksamt om hälsoappar ger fördelar
allt fler appar som ger patienter stöd och hjälp att hantera sin sjukdom. Men hur bra är egentligen dessa appar? Foto: Getty Images, Fizkes

Det kommer allt fler appar som ger patienter stöd och hjälp att hantera sin sjukdom. Men hur bra är egentligen dessa appar?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tveksamt om apparna är till nytta

Camtö är en enhet inom Region Örebro län som utvärderar vårdens metoder. De har granskat den forskning som finns på området för de vanliga folksjukdomarna hjärtsvikt, astma, KOL och artros.

I de olika studierna har patienten själv fått registrera sin hälsodata och den har sedan gått vidare till vården för bedömning och eventuell åtgärd. De olika rapporterna konstaterar att det är svårt att avgöra om apparna är till nytta – eller om det finns risker med dem.

Ingen information om risker

Några av de problem som forskarna pekar på är risken för systematiska fel och bindningar inom appbranschen. Något som förvånade forskarna var frånvaron av information om riskerna som digital vård kan innebära för patienter.

– Avsaknaden av den informationen omöjliggör en bedömning av teknikens fullständiga risk eller nytta, säger berättar Petros Nousios, projektledare på Camtö.

Underlaget är gör svagt

Det vetenskapliga underlaget för hur digitalisering påverkar patienten utifrån ett nyttoperspektiv är dessutom begränsat. Det gör det svårt att bedöma både fördelar och nackdelar med en mera digitaliserad vård.

– Utvecklingen av appar går snabbt på den tekniska sidan men frågan är om de är tillräckligt testade i klinisk miljö innan de införs bland patienter, säger Georg Lohse, legitimerad sjukgymnast på Camtö.

För att kunna dra slutsatser om effekten av att använda hälsoappar inom de olika områdena behövs det därför mer oberoende forskning enligt forskarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan