Tydligare checklista ska ge säkrare operationer

Tydligare checklista ska ge säkrare operationer

Ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla patientsäkerheten vid operationer är WHO:s checklista för säker kirurgi. Den syftar till att förbättra kommunikationen mellan hela teamet och fungerar som ett stöd för minnet kring alla säkerhetsåtgärder som krävs i samband med en operation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den ska följas, till varje punkt. Ändå händer det att det slarvas. I Landstinget i Sörmland var Sanna Ellfolk en av de som noterade detta, då hon för ett par år sedan var verksamhetssamordnare vid anestesiavdelningen på Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

– Via några avvikelserapporter som handlade om inrapporterade incidenter så gick det att se att checklistan inte hade använts på ett korrekt sätt. Trots detta så var det ibockat i vårt

Sanna Ellfolk, verksamhetsutvecklare vid Division Kirurgi på Landstinget Sörmland. Foto: Privat.

operationsplaneringssystem att checklistan var genomförd, berättar hon för Kvalitetsvård.

Vårdenhetschefen på operationsavdelningen beslöt då att det skulle göras en hindersanalys för att ta reda på varför listan inte användes fullt ut.

­– Svaren vi fick kunde vara att man inte tyckte att man hade tid. Det räckte att någon i teamet inte tycker att listan är viktig – då blir det svårt för teamet att genomföra den korrekt. Särskilt vid korta ingrepp så kan det vara svårt att motivera att listans genomförande nästan tar lika lång tid som ingreppet i sig. Vilket förstås inte är ok, patientsäkerheten är naturligtvis lika viktig oavsett ingreppets omfattning.

Genom att genomföra en observationsstudie med hjälp av undersköterskorna som arbetar på operationsavdelningarna

på landstingets tre sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping kunde man se vad som brast vid arbetet med checklistan, och nu har man hittat några relativt enkla och förhoppningsvis effektiva förbättringsmöjligheter.

– Idén som medarbetarna har haft är att göra listan mycket större, en stor tavla som sitter på väggen så att alla tydligt kan se den. I stället för att bara bocka för att en åtgärd har utförts ändrar vi så att man antingen svarar ett JA eller ett NEJ. Det blir tydligare, det understryker mer vad man faktiskt svarar på.

Just nu pågår en större revidering av checklistan från Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), som man avvaktar innan de större tavlorna trycks upp, men redan nu testar man den reviderade listan med hjälp av en pappersvariant.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan