Tyresö äldreomsorg först med demenscertifiering

Tyresö äldreomsorg först med demenscertifiering

Den 13 februari besökte drottning Silvia Tyresö kommun för att överlämna kvittot på den satsning som pågått en

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
tid inom äldrevården – hela kommunens äldrevård är nu demenscertifierad.

–Alla inom äldrevården har fått en basutbildning på tre dagar, berättar Lena Nylund, som själv är utbildad

Lena Nylund, demenssjuksköterska.

Silviasjuksköterska och som har varit med i den arbetsgrupp som har arbetat för att kommunen ska få sin demenscertifiering.

Och ”alla” omfattar inte bara undersköterskor och anställda inom hemtjänsten, utan även annan anställd personal som kan komma i kontakt med kommunens äldre, till exempel vaktmästare, receptionspersonal, administrativ personal och biståndshandläggare.
-De enda som inte har fått utbildningen är vikarier och timanställda, men vi hoppas att åtminstone en del av kunskapen också sprids till dem.
Av deltagarna i utbildningen har några utsetts till reflektionshandledare, som framöver kommer att ha reflektionsstunder med annan personal.
-Då får de möjlighet att ventilera sådant som händer i vardagen. Blev det bra, bemötte jag personen rätt? Särskilt för hemtjänstpersonal, som i så hög utsträckning jobbar ensamma med de äldre, kan den biten vara värdefull.
Basutbildningen som ges i regi av Silviahemmet fokuserar på såväl grundläggande baskunskaper kring demenssjukdomar och hur man bäst arbetar med bemötande av både patienter och anhöriga. Arbetsledare och reflektionshandledare går ett andra respektive tredje steg i utbildningen. Tidigare har många enskilda avdelningar demenscertifieras, men Tyresö är första kommun som får certifikatet för hela sin äldrevård.
Men med certifieringen kommer man inte att låta sig nöja. -Nu är det ju jätteviktigt att vi går vidare och kontinuerligt fortsätter med kompetensutveckling på det här området, säger Lena Nylund. Certifikatet gäller i tre år, men vi måste hela tiden arbeta för att hålla uppe vår kompetens.

”Vågar bli mer påtryckande nu”

Helen Åberg är undersköterska och redan utbildad Silviasyster, men tyckte trots sina goda baskunskaper att utbildningen gav ny stimulans.

Undersköterskan Helen Åberg arbetar på dagverksamheten Solgläntan i Tyresö. Hon har tidigare vidareutbildat sig till Silviasyster. Trots att hon därmed hade goda baskunskaper uppskattade hon tredagarsutbildningen mycket.

-Den gav mig en fördjupad förståelse och en uppdaterad kunskap. Jag känner också att jag har fått en större säkerhet kring att komma med egna förslag att var mer påtryckande för att förbättra vården på min arbetsplats.

Även om Tyresö inom äldrevården redan tidigare har arbetat enligt de principer som utbildningen understryker – som personcentrerad vård – var det stimulerande att reflektera kring detta, känna att man är på rätt väg, tycker Helen Åberg.
-Det var också stimulerande att lyssna på föreläsare som verkligen känner till vår vardag, och som också lyfte fram det positiva i vårt arbete.

Foto ovan av drottning Silvia och socialnämndens ordförande i Tyresö Dick Bengtson. Fotograf: Anna Hellman.

Silviahemmets demensutbildningar

Basutbildningen för demenscertifiering vid Silviahemmet är tre dagar för alla medarbetare i Steg 1. Därefter finns steg 2 för arbetsledare och steg 3 för reflektionsledare.

Silviasyster blir man genom en tvåårig vidareutbildning på halvfart för undersköterskor. Den ges på distans via Sophiahemmets Högskola i Stockholm. Utbildningen har ett omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Silviasjuksköterska är den som gått vidareutbildningen i demensvård för sjuksköterskor, också den ett samarbete mellan Silviahemmet och Sophiahemmet. Även den utbildningen ges på halvfart på distans och är ett år lång. Den som vill kan fortsätta ytterligare ett år för en master och bli specialistsjuksköterska i demensvård.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan