Fortbildning stärker undersköterskans roll

Under två intensiva dagar utbildas samtliga undersköterskor på Norrtälje sjukhus för att kunna utföra medicinska arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår i yrkesrollen.

Fortbildning stärker undersköterskans roll

CAMILL1.JPGI Norrtälje satsar man på att fortbilda undersköterskor. Under två intensiva dagar utbildas samtliga undersköterskor på Norrtälje sjukhus för att kunna utföra medicinska arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår i yrkesrollen. Efter avslutat utbildning och examination tilldelas det ett så kallat kompetenskort för att visa att de är behöriga.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Undersköterskorna är den vårdpersonal som arbetar närmast patienterna, genom att de får ta ett större medicinskt ansvar växer de i sin yrkesroll, säger Camilla Norrby, utbildningssamordnare på Tiohundra AB.

En annan effekt är att de får lära av varandra över enheternas gränser, menar hon.

Under utbildningen, som är obligatorisk, får undersköterskorna kunskap om exempelvis kateteriseiring i urinblåsan och identitetskontroll. De som arbetar på exempelvis intensivvårdsavsdelningen och akutmottagningen får även enhetsspecifika utbildningar, för att kunna utföra mer teknisk krävande arbetsuppgifter, som exempelvis sondmatning. Utöver föreläsningar, som hålls av läkare och sjuksköterskor, så ingår även praktisk övning. Utbildningen följs sedan följs upp ute på den egna enheten, där man testar kunskaperna ytterligare, samt årligen i utvecklingssamtal och i form av fördjupningsdagar.

Det ny arbetssättet ersätter tidigare delegering av medicinska arbetsuppgifter till undersköterskorna.

– Det är mycket uppskattat av undersköterskorna att få de här utbildningstillfällena och bredda sin kompetens, säger Camilla Norrby.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan