Undersökningar sparar liv och pengar

Undersökningar sparar liv och pengar

I Västerbotten har länets invånare allt sedan början av 90-talet erbjudits regelbundna hälsoundersökningar. Genom åren har projektet noga följts av forskare. Idag konstaterar de att detta förebyggande hälsoarbete har gett västerbottningarna tillsammans 3 500 extra levnadsår, varav 2 900 år med god livskvalitet. En annan slutsats är att undersökningarna sparar pengar för sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Professor Lars Lindholm. Foto: Privat

Lars Lindholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet är en av de forskare som nu har publicerat en vetenskaplig artikel om Västerbottensmodellen. Han säger till Kvalitetsvård att han tror att undersökningarna, som erbjuds alla som fyller 40, 50 och 50 år fångar upp en egen vilja hos befolkningen.

­– Ja, förmodligen finns där en latent egen vilja att förändra en del dåliga vanor som man lyckas fånga upp i de här undersökningarna, säger han.

Blodfetter mäts, den undersökta får frågor om levnadsvanor och ett samtal om hur man ska gå vidare med resultaten.

När det behövs erbjuds den undersökta stöd för förändring av levnadsvanor, som till exempel kostrekommendationer, tobaksavvänjning och träningsråd.

Forskarna har dragit slutsatsen om de tjänade levnadsåren genom att jämföra förväntat antal döda 2006 med utgångspunkt från tidigare statistik med det faktiska antalet.

Slutsatsen att hälsoundersökningar – fastän de förvisso kostar en del att utföra – sparar pengar drar forskarna utifrån samma registerjämförelser.

– Man vet att det finns en relation mellan hur många som dör i exempelvis en hjärtinfarkt och hur många som vården har räddat. Kan vi se att vi har sparat en död i hjärtinfarkt genom att vi har lyckats förändra levnadsvanor vet man att det även motsvarar ytterligare flera hjärtinfarkter med icke dödlig utgång – som har krävt ambulans, hjärtintensivvård och fortsatt vår på sjukhus. Det är därför vi kan dra slutsatsen att pengar har sparats för sjukvården.

Totalt räknar forskarna med att den förbättrade hälsan och den ökade livslängden har inneburit besparingar för sjukvården som är 50 procent större än kostnaderna för hälsoundersökningarna.

 

Ett av de största programmen i världen

 

Sedan Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, infördes har mer än 180 000 hälsoundersökningar genomförts. Programmet initierades 1985 i Norsjö kommun och utvidgades i början på 1990-talet till hela Västerbottens läns landsting. Alla som fyller 40, 50 och 60 år bjuds in till sin hälsocentral för en individuell hälsogenomgång som både innefattar en hälsoundersökning och en hälsodialog med en distriktssköterska. Programmet är ett av de största i sitt slag i världen. Idag har några andra svenska landsting och regioner infört samma program.

Den hälsoekonomiska analysen har gjorts av forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitets medicinska fakultet. Studien –  A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort – publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan