Skövde utbildar sköterskor med inriktning på vård av äldre

Kompetensutveckling Behovet av sjuksköterskor med specialistkompetens inom äldreomsorg är stort. Högskolan i Skövde återupptar därför sin specialistutbildning för legitimerade sjuksköterskor med start våren 2022.

Skövde utbildar sköterskor med inriktning på vård av äldre
Specialistutbildningen är på halvfart och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor. Foto: Adobe Stock

Behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre är stort. Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka påtalat problemet, att grundutbildningen till sjuksköterska inte innehåller tillräckligt med geriatrik och gerontologi för att möta behoven hos både dagens och morgondagens åldrande befolkning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Återupptar utbildningen

Det är bakgrunden till att Högskolan i Skövde nu återupptar specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, efter att det har varit vilande under två år.

– Pandemin har satt vården av äldre i fokus och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor med den inriktningen, säger Kristina Ek, biträdande professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde.

Till vårterminen 2022 kommer Högskolan i Skövde därför att starta om specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Läser den på halvfart

Utbildningen som är på 60 högskolepoäng ska ges på halvfart och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor. Programmet kommer att ha flexibel distansundervisning med ett fåtal träffar på campus under de totalt fyra terminerna.

– Att programmet kommer att vara på halvfart med möjligheter till distansundervisning skapar förutsättningar för studenterna att vara kvar i vården till viss del, konstaterar Kristina EK.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan