Vården vid demens standardiseras

Vården för personer med demens behöver bli mer jämlik. Nu har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för den här gruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det standardiserade insatsförloppet  ska ge hälso- och sjukvård och socialtjänst stöd för samverkan och ett systematiskt arbetssätt för personer med demenssjukdom, från det att diagnosen ställts till vården i livets slutskede. Syftet är också att det ska bidra till en mer jämlik demensvård över landet.

– Demensvården i landet är ojämlik och alla får inte de insatser som de behöver. Dessutom kommer vården och omsorgen ofta in i ett sent skede, trots att det rör sig om en allvarlig sjukdom där man behöver stöd även tidigt, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Modellen består av tre delar: insatser, samverkan och stöd för samverkan. De två senare delarna handlar om att det är viktigt att flera olika yrkesgrupper är representerade i vården av en person med demens, och att dessa bildar ett team som samordnas av till exempel en demenssjuksköterska. Teamet kan också bestå av till exempel arbetsterapeut och biståndshandläggare. Ibland kan även läkare, logoped eller dietist behöva kopplas in.

Socialstyrelsen har också tagit fram en checklista över insatser som kan hjälpa personen med demens, som till exempel trygghetslarm, nutrition, munhälsa och stöd till anhöriga.

Ladda ned och läs Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Hämtar fler artiklar
Till startsidan