Patientsäkerhet i primärvården och hemsjukvård får medel

I överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting som presenterades i juni avsattes  medel för 2019 för en säkrare vård. Prioriterat är att

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

. stödja vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete i både kommuner och landsting,

. stödja arbetet med att identifiera vårdskador inom primärvården,

. utveckla arbetet med markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård,

. samverka med Socialstyrelsen och andra aktörer i arbetet med framtagande av en nationell handlingsplan för patientsäkerhet.

Ett annat område som tilldelas medel är utvecklingen av ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem. SKL, Socialstyrelsen och Inera ska skapa förutsättningar för en enhetlig väg in till vårdgivaren via 1177 Vårdguiden för klagomål och synpunkter. Samtliga regioner får också medel för att skapa en tydlig ingång och mottagare för klagomål och synpunkter som ett första steg i arbetet för en enhetlig väg in till vårdgivaren via 1177 Vårdguiden.