Vårdskador minskar i akut somatisk vård

Vårdskadorna i akutsjukvården minskar. I SKL:s senaste rapport om vårdskador och vårdrelaterade infektioner mellan 2013 och 2018 finns en statistiskt säkerställd minskning av andelen vårdtillfällen med skador. Äldre patienter skadas oftare än yngre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Fredrik Lennartsson. Foto: SKL.

– Att andelen vårdtillfällen med vårdskador minskar är naturligtvis väldigt positivt. Och mycket är tack vare bra och förebyggande arbete inom vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ett pressmeddelande.

 

Vårdskadorna inom den somatiska akutsjukvården minskade från 8,7 procent av vårdtillfällena 2013 till 7,1 procent 2018.

 

Skillnaden mellan äldre och yngre patienter är dock tydlig. Det är betydligt fler i gruppen äldre som drabb

as av vårdrelaterade infektioner efter kirurgiska ingrepp, och det är också fler som återinläggs oplanerat efter ett ingrepp i den gruppen. Sådana återinläggningar skedde i 13 procent av de kirurgiska ingrepp som granskats, och här var majoriteten av patienterna äldre.

– Att äldre patienter drabbas av skador och vårdskador i större utsträckning är oroande, men det är viktigt att nu lära av dessa resultat och bli ännu bättre på att göra riskbedömningar inför stora ingrepp och sätta in förebyggande insatser då det är möjligt, säger Fredrik Lennartsson.

Att överbeläggningar och utlokaliserade patienter (alltså patienter som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar) leder till fler vårdskador och skador syns tydligt i rapporten.

 

Att vårdskadorna minskar totalt sett gör nu att SKL räknar med att dessa totalt leder till 8 miljarder extra i kostnader för vården. Tidigare beräknades extrakostnaden till 9 miljarder.

Ladda ned och läsa hela SKL:s rapport

https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-736-7

Sex års mätningar på nationell nivå

SKL:s rapport är en redovisning av sex års mätningar av skador och vårdskador på nationell nivå. Metoden som används är markörbaserad journalgranskning. Granskningen omfattar  sammanlagt 88 638 vårdtillfällen inom sluten somatisk vuxenvård på akutsjukhus under perioden 2013-2018.

Rapporten skiljer på skador och vårdskador. Om skadan bedöms som undvikbar är det en vårdskada. En skada kan vara att en patient får en allergisk reaktion när hen får penicillin. Om det finns en anteckning i journalen att patienten inte tål penicillin och patienten trots det, får det och därefter drabbas av en allergisk reaktion är det en vårdskada.