”Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara”

Rehabilitering Hur kan rehabiliteringen efter bröstcancer bli mer personcentrerad? Forskare vid Lunds universitet har nu fått nya forskningsmedel för att utveckla en modell som kan anpassas efter patientens behov.

”Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara”
– Efter en cancerbehandling ska patienterna återgå till livet. Vad man behöver för stöd i den återgången kan se olika ut, säger Marlene Malmström.

Tack vare framgångsrik forskning kan idag behandlingen av bröstcancer ofta skräddarsys utifrån individens behov och förutsättningar. Däremot är inte rehabiliteringen efteråt fullt lika anpassad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Varje patient är unik

En som forskar om detta är Marlene Malmström, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

– Efter en cancerbehandling ska patienterna återgå till livet. Vad man behöver för stöd i den återgången kan se olika ut. Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara. Därför behöver rehabiliteringen också individanpassas, säger hon.

Identifierar behoven hos patienten

Tillsammans med sina forskarkollegor har hon tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering. Modellen bygger på att patientens unika behov ska identifieras på ett systematiskt sätt, redan innan det första behandlingstillfället:

  • Vilka hänsyn behöver tas utifrån patientens behov, situation eller förutsättningar?
  • Finns det existentiella frågor som behöver lyftas?
  • Hur ser det sociala nätverket ut?

Detta utgör grunden för en skräddarsydd rehabiliteringsplan med en kontaktsjuksköterska, som följer patienten hela året. Rehabiliteringsplanen uppdateras och justeras därefter under hela behandlingstiden.

Nya pengar för fortsatta studier

Projektet ReScreen startade med förstudier 2015. Sedan 2019 har studien inkluderat drygt 640 patienter vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Nyligen fick Marlene Malmström ett anslag på drygt 3,6 miljoner kronor från Cancerfonden för att fortsätta bedriva sin forskning.

– Vi har redan gjort en del kvalitativa utvärderingar och kan se att den första kontakten, tidigt i behandlingsförloppet, är väldigt viktig. Vi kan också se att behoven förändras över tid, och att de patienter som ingår i studien upplever att de får bra stöd längs vägen, säger Marlens Malmström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan