”Vi behöver mäta och följa upp vad som faktiskt händer med variationer”

Sahlgrenska och Harvards forskningsinstitutet som ska studera variationer bidrar till att fler kan dra nytta av läkares goda erfarenheter.

Lars Grip, direktör för forskning, utveckling och utbildning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Lars Grip, direktör för forskning, utveckling och utbildning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars Grip, direktör för forskning, utveckling och utbildning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar att forskningsinstitutet som ska studera variationer i

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

vården bidrar till att fler kan dra nytta av läkares goda erfarenheter. Utan en ordentlig uppföljning och analys är det omöjligt att upptäcka vissa förbättringsmöjligheter.

– Om tio kirurger utför samma typ av operation så gör alla lite olika, med lite olika resultat. För att kunna lära sig och utveckla behandlingsmetoderna på ett mer individanpassat sätt behöver vi mäta och följa upp vad som faktiskt händer, vilka resultat dessa variationer ger och använda det i förbättringsarbetet, säger han.

I en studie av operationer av prostatacancer vid Martinikliniken i Hamburg kunde man till exempel se att vissa patienter, som opererats av samma läkare, hade mindre problem urininkontinens efter operationen. Den läkaren var lika framgångsrik med att få bort cancern men sparade mer nervtrådar i prostatan än andra.

– Vi ser många fördelar med forskningssamarbetet där vi kan lära oss och ta till oss av andra goda idéer. Det är alltid värdefullt att benchmarka sig mot andra samtidigt som vi får bjuda på oss själva, säger Lars Grip.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan