Variationer vässar vården – Sahlgrenska och Harvard i samarbete

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Harvard Medical School har tillsammans startat forskningsinstitutet, Institute for Relevant Clinical Data Analytics, som ska studera variationer och avvikelser.

Variationer vässar vården – Sahlgrenska och Harvard i samarbete

Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer, är inget ovanligt. Riktlinjerna baseras ofta på studier av enhetliga patientgrupper, medan verklighetens patient kräver fler hänsynstaganden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men det är inte lika vanligt att kunskapen om dessa nyanser tas till vara på ett strukturerat sätt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Harvard Medical School har därför tillsammans med ett handfull andra amerikanska centra startat forskningsinstitutet, Institute for Relevant Clinical Data Analytics, som på ett vetenskapligt sätt ska studera variationer och avvikelser.

De deltagande sjukhusen arbetar enligt modellen Scamp, Stadardized Clinical Assassment and Management Plans. Det innebär att läkarna jobbar som vanligt, men dokumenterar och beskriver varför de gör avvikelser från praxis. Det kan handla om allt från operationer till medicinering. På Sahlgrenska har hittills tre vårdprocesser kommit igång med arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan