Vill kvalitetssäkra läkares fortbildning

Det är ett problem att kompetensen under den största yrkesverksamma perioden av en läkares liv saknar formell reglering.

Kompetensen under den största yrkesverksamma perioden av en läkares liv saknar formell reglering. Det anser

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kerstin Nilsson, universitetslektor, docent och överläkare samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet.
Kerstin Nilsson, universitetslektor, docent och överläkare samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund är ett problem och föreslår ett system som ska utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan mellan arbetsgivaren, professionen och Socialstyrelsen. En årlig fortbildningsplan som tas fram mellan den enskilda läkaren och arbetsgivaren ska ligga till grund.

  Det är en professionell angelägenhet med ett mer systematiskt tänk runt läkares fortbildning och vi försöker få detta till stånd, säger Kerstin Nilsson, universitetslektor, docent och överläkare samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

I en gemensam debattartikel i Läkartidningen skriver de två organisationerna att fortbildningsplanen ska utgå både från läkarens och verksamhetens behov av kompetensutveckling och förbättrade resultat. Den bör baseras på en analys av verksamhetens kvalitet, styrkor och brister, utvärderas årligen och resultaten bör dokumenteras. Syftet med ett kvalitetssäkrat system är att bibehålla och utveckla den professionella kompetensen. Det är en patientsäkerhetsfråga, enligt Kerstin Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan