”Stort engagemang från alla”

En kritisk framgångsfaktor för att lyckas med automatiska journalöverföringar har varit det stora engagemanget från medverkande personal.

”Stort engagemang från alla”

Projektet med att skapa automatiska överföringar från Landstinget Dalarnas journalsystem till NDR har pågått sedan oktober 2013. Amra Halilovic, informatikstrateg vid Landstinget Dalarna, berättar att projektet involverat både praktiker, it-avdelning, personer från NDR och registercentrum i Västra Götaland, men att en kritisk framgångsfaktor har varit det stora engagemanget från all hälso- och sjukvårdspersonal som varit med. Arbetet inleddes också med en förankringsturné med fokus på att förklara syftet, att få alla att förstå på vilket sätt en bättre rapportering kan förbättra vården för diabetespatienterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är viktigt att alla förstår vilken roll de spelar och på vilket sätt de kan bidra till helheten, what’s in it for me? konstaterar hon.

En viktig del har handlat om att koppla ihop alla verksamheter för att få till gemensamma rutiner och begrepp. Nu gäller det att bygga upp en förvaltningsorganisation som kan driva utvecklingsarbetet vidare och fungera som ett stöd för användarna.

– Det här är ju bara början. Hittills har vi bara jobbat med toppen på isberget, det finns massor med förbättringsmöjligheter som vi inte ens vet vilka de är ännu, säger Amra Halilovic.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan