”Mer nyfiken i mötet med människor”

Att reflektera över sitt sätt att arbeta och hur man beter sig i mötet med föräldrar har varit den största och viktigaste lärdomen av verktyget En förälder blir till.

Att reflektera över sitt sätt att arbeta och hur man beter sig i mötet med föräldrar har varit den största och viktigaste lärdomen av verktyget En förälder blir till, berättar Stefan Rosander, föräldrarådgivare på Åmåls familjecentral och en av processledarna för projektet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

stefanrosander– Det har varit otroligt lärorikt men också lite jobbigt att studera sig själv och hur man beter sig i möten då man ofta utgår från en norm. Nu är jag mer nyfiken på människan framför mig.

Familjecentralen i Åmål har jobbat med verktyget som är utvecklat av Kunskapscentrum för Jämlik vård sedan förra hösten. För att få det att fungera i arbetsvardagen och involvera alla medarbetare med olika professioner har de valt att lägga arbetet på mötestid schemalagd sedan tidigare. Varannan torsdag ägnas specifikt åt verktyget och reflektion och varannan till löpande uppföljning och utveckling av verksamheten. Två gånger per år åker verksamheten iväg och ägnar sig åt större utvecklingsfrågor, även här har verktyget haft en central roll.

– Att vi ständigt reflekterar och jobbar med verktyget och har byggt upp tydliga strukturer för arbetet gör att det levandegörs.

Familjecentralen har lagt stor vikt vid just självreflektion och samtal, men också genomfört praktiska förändringar. När BVC åker på det första hembesöket till nyblivna föräldrar är de noga med att påpeka vikten av att partnern också är hemma. Och tolktelefon på hembesök ska minska språkliga missförstånd. Nu studerar de hur väntrummet är utformat, vilka planscher som sitter uppe och vad de signalerar. För tillfället går medarbetarna en HBT-utbildning för att få än mer verktyg och en så enkel sak som att barnmorskorna har regnbågsflaggan på sitt rum öppnar upp för nya samtal med föräldrar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan