Så drivs projektet En förälder blir till

Självreflekterande verktyg och konferenser på vägen, så här drivs projektet.

verktyget* Verktyget består av fem kapitel: Förälder i första hand, Stjärnfamiljen, Kulturkompetens, Psykisk hälsa, Ord och bild. Upplägget är en kompetensdel om problematiken, sedan en inventering på den egna arbetsplatsen. Efter det följer en inspirationsdel med goda exempel och varje kapitel avslutas med att arbetsplatsen gör en konkret och uppföljningsbar handlingsplan för förbättringar som lämnas in till Kunskapscentrum för Jämlik vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Verktyget svarar an till Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården.

* Projektet startar med en uppstartskonferens för medverkande medarbetare. Verksamheterna arbetar sedan på egen hand i ungefär två månader med respektive verktygskapitel. Gruppledare på varje arbetsplats leder arbetet. Efter halva tiden sker ytterligare en konferens med fokus på reflektion och erfarenhetsutbyte. Projektet kommer i höst också att avslutas med en konferens.

* Kunskapscentrum för Jämlik vård fungerar som stöd under hela processen. I handlingsplanerna blir det tydligt om en verksamhets behöver mer stöd och kunskap.

* Två sjuksköterskor är också anställda som processtödjare för att finnas som stöd i verksamheterna.

* Projektet utvärderas genom att medarbetare självskattar sin kunskap om jämlikhet. Partnerns närvaro vid vanliga hälsobesök mäts. Det fins också planer på att intervjua barn, är det inte möjligt sker intervjuer med föräldrar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan