21 olika varianter av vård har försvårat krishanteringen

Rapport Privata vårdgivare har spelat en avgörande roll under pandemin. Men med 21 olika regioner och 21 olika sätt att agera har förutsättningarna varierat. Risken är att det lett till en ojämlik vård.

21 olika varianter av vård har försvårat krishanteringen
– Det står utom allt tvivel att privata vårdgivare har ställt upp och bidragit under pandemin och framöver kan bidra till att jobba bort vårdskulden, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Det konstaterar Vårdföretagarna som samlat viktiga erfarenheter och lärdomar från pandemin i en rapport. Lärdomarna från pandemin är viktiga för att klara den uppskjutna vården, men också för att rusta vården inför nästa pandemi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporten som tagits fram av Grant Thornton på uppdrag av Vårdföretagarna, fastslår att privata vårdgivare har gjort betydande insatser under pandemin och på flera sätt avlastat regionerna.

Avgörande framgångsfaktorer

Den privatdrivna vården tog över cancerpatienter, ortopedi och mycket annat för att avlasta de stora sjukhusen som då kunde fokusera på covidvård. Nästan varannan vaccindos mot covid-19 har getts av en privat vårdgivare.

Snabb omställning, ökad digitalisering och en nära samverkan med regionerna har varit avgörande framgångsfaktorer för att klara vården under pandemin.

21 olika sätt att agera

Men 21 regioner har agerat på 21 olika sätt vilket medfört olika förutsättningar och risk för en ojämlik vård. Vårdföretagarnas medlemsföretag har med andra ord varit tvungna att förhålla sig till 21 olika regionala system för samma sjukdom.

Samverkan har i flera fall stärkts men brister i samordning och styrning har gett olika förutsättningar för vård och vaccinering.

Lärdomar inför nästa kris

Nu hoppas Vårdföretagarna att lärdomarna från pandemin kan komma till nytta för att förbereda nästa kris, men också för att komma till rätta med de långa vårdköerna.

– I rapporten finns lärdomar att dra kring hur vi framöver bättre nyttjar hela vårdens kapacitet och hur vi i framtiden agerar under kris. Det står utom allt tvivel att privata vårdgivare har ställt upp och bidragit under pandemin och framöver kan bidra till att jobba bort vårdskulden, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Stärk krisberedskapen

Vårdföretagarna anser att man behöver ta fram en ny krisplan så att man kan nyttja hela sjukvårdssystemet optimalt. De förslår följande:

  • Stärk samverkan mellan regionerna och privata vårdgivare.
  • Fortsätt den digitala omställningen av vården.
  • Förtydliga riktlinjer och rutiner för att upphandla under kris.
  • Ta fram nationella riktlinjer för krisavtal.
  • Säkerställ att stödåtgärder kommer hela sjukvården till del.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan