Regionerna får två miljarder för att beta av coronaköerna

Vårdköer Regeringen avsätter nära 2 miljarder kronor till riktade insatser för att hantera coronaköerna. Så här mycket får respektive region.

Regionerna får två miljarder för att beta av coronaköerna
Regeringen avsätter två miljarder för att hantera det uppdämda vårdbehovet. Foto: Adobe stock

Under pandemin har många patienter fått sina planerade besök och behandlingar uppskjutna. Regeringen avsätter nu nära 2 miljarder kronor till riktade insatser för att ”omhänderta de uppdämda vårdbehoven som uppstått på grund av den pågående pandemin”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är högt prioriterat för regeringen att stötta regionerna att beta av coronaköerna, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Finns ett uppdämt vårdbehov

Pandemin har gjort att hälso- och sjukvården påverkats kraftigt de senaste två åren. Verksamhet har fått ställas om för att ta hand om svårt sjuka som smittats av coronaviruset och andra akuta och svårt sjuka patienter, framför allt under pandemins tidiga skede.

Detta har lett till ett stort uppdämt vårdbehov hos patienter som fått sina undersökningar och behandlingar uppskjutna eller som avstått från att uppsöka vården.

Coronaköerna ska betas av

Genom regeringens förslag i budgeten för 2022 avsätts sex miljarder kronor för att hantera coronaköerna. Regeringen har nu beslutat hur nära två av miljarder kronor av dessa medel får användas.

Regionerna får bland annat använda medlen för:

 • mobila team som uppsöker patienter i hemmet,
 • vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns,
 • samarbeten mellan regioner för att gemensamt planera kapacitet och utförande av vård för ett mer effektivt utnyttjande av resurser,
 • att utveckla direktkonsultation, vilket innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan när patienten träffar sin vårdcentralsläkare. Det kan vara ett effektivt sätt att snabbt hjälpa patienter som behöver träffa specialistläkare.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medel till regionerna. Särskilt fokus ska ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt.

Så här mycket får respektive region (kronor):

 • Blekinge: 30 412 474
 • Dalarna: 55 118 460
 • Gotland: 11 662 396
 • Gävleborg: 55 062 799
 • Halland: 65 014 818
 • Jämtland Härjedalen: 25 231 800
 • Jönköping: 70 167 182
 • Kalmar: 47 242 728
 • Kronoberg: 38 875 228
 • Norrbotten: 47 771 219
 • Skåne: 267 970 580
 • Stockholm: 461 327 417
 • Sörmland: 57 646 728
 • Uppsala: 75 391 657
 • Värmland: 54 163 043
 • Västerbotten: 52 511 196
 • Västernorrland: 46 713 662
 • Västmanland: 53 312 254
 • Västra Götaland: 333 449 813
 • Örebro: 58 661 631
 • Östergötland: 89 792 915
 • Totalt: 1 997 500 000 kr
Hämtar fler artiklar
Till startsidan