AI bidrar i kampen mot bröstcancer

Artificiell intelligens Capio S:t Görans Sjukhus ska börja använda AI för att upptäcka bröstcancer. “AI-algoritmen hittar mönster i bilderna som mänskliga radiologer inte gör” berättar Karin Dembrower, överläkare och forskare inom AI och bröstcancer.

AI bidrar i kampen mot bröstcancer
– AI-algoritmen hittar mönster i bilderna som mänskliga radiologer inte gör, berättar Karin Dembrower.

I en stor vetenskaplig studie upptäckte Karin Dembrower att AI är ett bra verktyg för att hitta cancer. Hon ville ta reda på om en AI-algoritm skulle kunna ersätta en av två radiologer vid dubbelgranskning av mammografibilder. 55 581 kvinnor som gick på vanlig screening ingick i studien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förutom det vanliga tillvägagångssättet, att två radiologer granskar bilderna, har även en AI-algoritm granskat bilderna och analyserat om det finns tecken till tumör i dem.

Hittar mer cancer

Studien visar att man med AI-algoritmen som komplement hittar mer cancer än tidigare, utan att öka risken för onödiga undersökningar.

– AI-algoritmen hittar mönster i bilderna som mänskliga radiologer inte gör. Den känner igen mönster i mammografibilden som vi inte kan se med våra egna ögon, och kan markera och varna för dessa, berättar Karin Dembrower.

Börjar använda AI kliniskt

Resultatet av forskningen kommer nu att tillämpas i den dagliga verksamheten. Nyligen tecknade Capio S:t Görans Sjukhus ett kontrakt med Lunit, företaget som tillverkar AI-algoritmen, och om att börja använda den kliniskt.

Införandet av AI innebär dock inte att datorn tar över. I praktiken kommer alla mammografibilder som genereras på Bröstcentrum att granskas av en bröstradiolog och av AI-algoritmen – oberoende av varandra.

Om någon av dem ser tecken på misstänkt cancer så ”flaggar” de bilderna. De flaggade bilderna diskuteras sedan av minst två mänskliga radiologer. De kollar varför bilderna flaggats och beslutar om den aktuella kvinnan ska återkallas för ytterligare bildtagning och ultraljudsundersökning.

Fattar inga beslut

AI-algoritmen sätter inte någon diagnos och tar inte några beslut, men används som ett stöd i den så kallade konsensusdiskussionen.

Införandet av AI i granskningen innebär däremot att en radiolog på Bröstcentrum kan frigöras från screeninggranskning. Den personen kan i stället arbeta med mer avancerad diagnostik och se till att köerna till screening och klinisk undersökning hålls korta, berättar Karin Dembrower.

– Det är generellt en stor brist på bröstradiologer i Sverige, och detta skulle kunna vara ett sätt att adressera det problemet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan