Kartläggning: Så löser regionerna sommarbemanningen

Bemanning Regionerna är hoppfulla inför att lösa bemanningen i sommar. Vaccinationsuppdraget och pandemins utveckling är dock de stora utmaningarna.

Kartläggning: Så löser regionerna sommarbemanningen
Efter ett tufft år är alla i stort behov av återhämtning och vila. Foto: Adobe Stock

Pandemiläget gjorde att förra sommaren blev tuff för många regioner, men i år är läget betydligt bättre. Enligt en mejlenkät som Kvalitetsvård.se skickat ut till regionerna är de flesta optimistiska inför att medarbetarna ska få fyra veckors sammanhållen semester i sommar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Målet och högsta prio är att alla medarbetare inom hälso- och sjukvården ska få fyra veckors sammanhållen semester. Det har gjorts hjälteinsatser inom vården under pandemin, många har slitit hårt det senaste året och alla behöver återhämtning och vila, skriver Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och Maria Wijkström, HR-chef för hälso- och sjukvården i Gävleborg i enkäten.

Osäkert med pandemin

Samtidigt finns det vissa orosmoln. Vaccinationsuppdraget och smittspårningen innebär att många regioner behöver planera om sina resurser. Samtidigt är det fortfarande osäkert hur pandemin utvecklar sig framöver. Förra sommarens ansträngda läge har också satt sina spår.

– Sommarplaneringen är alltid komplex och bemanningen ansträngd. Skillnaden i år är att fler aviserar att de behöver få återhämtning och därför finns inte lika många som frivilligt anmäler sig till att flytta semester till hösten. Vi har också dragit ner på planerad verksamhet i större utsträckning än tidigare somrar, uppger Lasarettet i Enköping.

Personal har slitit hårt

Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef på Gotland konstaterar att rekryteringen till sommaren 2021 är en svårare utmaning jämfört med föregående år.

– Sjukvårdspersonal har slitit hårt i intensivvården och i övrig akutsjukvård och orkar inte som tidigare jobba någon vecka som vikarie på annan plats under sin semester.

Regionerna har olika strategier för att lösa bemanningen. Förutom att dra ner på den planerade vården prioriterar man om och flyttar medarbetare mellan verksamheterna. Många tar även in extrapersonal genom att sommaranställa personer som nyligen gått i pension eller studenter som utbildar sig till sjuksköterskor eller läkare.

12 000 kronor extra

Vissa regioner erbjuder även en extra ersättning till medarbetare som frivilligt väljer att flytta sin semester. Lasarettet i Enköping erbjuder exempelvis 12 000 kronor per vecka för den som väljer att göra det. Även andra regioner – Örebro, Västmanland, Dalarna, Västra Götalandsregionen, Halland och Östergötland – uppger att de erbjuder medarbetare ersättning för att flytta sin semester.

– Förra året var det ca 1 000 medarbetare som inte kunde få fyra veckors semester under sommarperioden. I år arbetar vi för att alla ska få den möjligheten men söker medarbetare som frivilligt kan tänka sig att flytta semester för att underlätta bemanningen, uppger Region Östergötland.

Totalt svarade 19 av 21 regioner på enkäten från Kvalitetsvård.se. Frågorna skickades ut via mejl och genomfördes under vecka 18-19.

Läs också: Så vill regionerna möta kompetensutmaningen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan