Arbetet med patientkontrakt har kommit igång

Kalmar, Halland och Norrbotten är pilotlänen som ska testa arbetssätt för att förbättra delaktighet, samordning och tillgänglighet i vården.

Arbetet med patientkontrakt har kommit igång

Nu har arbetet med patientkontrakt kommit igång. Kalmar, Halland och Norrbotten är pilotlän som ska testa olika modeller och arbetssätt för att förbättra delaktighet, samordning och tillgänglighet i vården, på patientens villkor men med det medicinska vårdbehovet som grund. När Kvalitetsvård når Ragnhild Holmberg, projektledare och Anneli Granberg, verksamhetsdirektör och projektledare i region Norrbotten, är de mitt i uppstartsarbetet som drog igång i maj. De berättar att det är mycket som händer inom hälso- och sjukvården just nu – personcentrerad vård, Min vårdplan, utvecklingen av 1177, utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård och lagen om säker utskrivning och patientmiljarden som kommer vid årsskiftet. Dessutom finns sedan länge lagstiftningar, planer, överenskommelser och kontrakt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Trots det kuggar de olika initiativen inte alltid i varandra när det kommer till patientperspektivet och vårdmötet. Vi går igenom de olika initiativen, vad som finns och hur behoven har uppkommit, utifrån målsättningar om ökad samordning vid behandling och förebyggande vård, rätt vård i rimlig tid, stärkt patientdelaktighet och ökad samverkan mellan kommun och landsting och olika aktörer. Eftersom många av delarna inte är koordinerade ur patientens perspektiv ska vi samordna och skapa helhetssyn, berättar Ragnhild Holmberg och Anneli Granberg.

En aktivitet är att ta fram en interaktiv plan utifrån patientens samlade behov som ska kunna nås via 1177, där patienten också ska kunna leverera bland annat resultat och testvärden. Andra aktiviteter ska stärka tillgängligheten, det vill säga att tiden för det bokade besöket eller behandlingen är överenskommen och ges inom rimlig tid.

Pilotlänen kommer att jobba tätt samman i projektet men testa lite olika metoder, modeller och arbetssätt. Workshops för patienter och vårdenheter ligger också i planerna.

– Vi har hela tiden systemtänk för nationella lösningar som mål.

Patientkontrakt

Enligt regeringen har cirka en miljon patienter och brukare komplexa samordningsbehov och små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg. Dessutom saknar patienterna överblick över inplanerade vårdinsatser. För att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig och samordnad vård har regeringen beslutat att utveckla patientkontrakt. Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

Syftet är att kontraktet ska bidra till trygghet för patienten genom att veta vilka vårdinsatser som är inplanerade och tid för genomförande, men också göra patienten delaktig i sin vårdplanering. Genom samverkan mellan vårdgivare, landsting och kommun ska vårdens övergångar samordnas och säkras.

Halland, Kalmar och Norrbotten är pilotlän för patientkontrakt och ska testa olika modeller och arbetssätt. Pilotprojektet pågår till januari 2018.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan