Barnhälsovården jobbar för jämlikt föräldraskap

Projektet En förälder blir till i Skaraborg hjälper barnhälsovården att bemöta föräldrar jämlikt.

Barnhälsovården jobbar för jämlikt föräldraskap

Redan för sex år sedan började Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV, att uppmärksamma ojämlikhet inom barnhälsovården. Tillsammans med en BB- och förlossningsavdelning i Trollhättan studerades partnerns syn på bemötandet. Det visade sig att de ofta kände sig åsidosatta och maktlösa. BB-avdelningen började göra flera mindre förändringar, exempelvis kalla partnern vid namn, ge kontinuerlig information och visa dem större omtanke. Tre år senare hade föräldrarna en helt annan upplevelse där de båda kände sig sedda och involverade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Efter projektet började vi arbeta med resten av vårdkedjan, MVC, BVC och familjecentraler. Föräldrar blir till stor del till i mötet med vården. Vården är en stor maktfaktor i denna nya situation som föräldrarna befinner sig i, men är ofta inte medveten om det, berättar utvecklingsledare Lena Gunnarsson.

Hon påpekar att medarbetare inom barnhälsovården ville få hjälp för hur de skulle bemöta föräldrar jämlikt men att KJV ville stödja dem i en process så att de upptäckte det på egen hand. Fram trädde verktyget En förälder blir till.

– Verktyget vilar på forskning och verksamhetsutveckling och fokus ligger på kompetens och reflektion. Vi tror att arbete med attityder och värderingar är det allra viktigaste.

För närvarande deltar 120 medarbetare i Skaraborg i en pilotomgång av verktyget. Några mätningar av föräldrarnas upplevelser har inte gjorts. Men i handlingsplanerna syns flera genomförda förbättringar, menar Lena Gunnarsson. Bland annat har kallelser skrivits om för att inkludera alla föräldrar, föräldragrupper har lagts om om i tid för att även partnern ska kunna delta, några har analyserat sin föräldrautbildning och ändrat om i väntrummet för att skapa en mer inkluderande miljö.

– Många var rädda i början och undrade hur de skulle klara av att genomföra förbättringar, men nu blir det tydligt att små förändringar ger stora resultat och lättnaden är stor. De flesta vittnar om att den största resan sker inom dem själva.

Sugen på att läsa mer på Kvalitetsvård? 

Den här artikeln har du fått gratis tillgång till, resten av artikelarkivet är låst för prenumeranter av nyhetsbrevet Kvalitetsvård. Prenumerant blir du här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan