Barns fasta inför operation kan kortas

Rutinerna för fasta inför operation behöver inte vara så strikta som man tidigare har trott. Fritt intag av vatten, saft och andra klara drycker fram till operation ökar inte risken för komplikationer, visar ny forskning vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

– Resultaten av studierna styrker att man kan ha mer tillåtande fasteregler för barn. Det gäller dock att skilja på klar vätska och fast föda. Fritt intag av klara drycker inför operation verkar inte öka risken för komplikationer under narkosen. Vi har även sett att en lätt frukost innan operation tömmer sig ur magsäcken inom fyra timmar hos nio av tio patienter, säger Hanna Andersson, narkosläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För barnen kan det vara lindrande och minska den oro de ändå känner om fastan kan begränsas något, menar hon. Orken blir också bättre.

– En operation kan jämföras med ett idrottslopp och kroppen klarar av påfrestningarna bättre om den har fulla depåer. Studierna visar även att en del barn tappar i vikt, får lågt blodsocker och utvecklar svältkroppar under fastetiden, framhåller hon.

Hanna Anderssons avhandling ifrågasätte dagens regler, vilket har lett till att riktlinjer för barns fasta har börjat ändras. Den europeiska specialistföreningen rekommenderar nu en timmes fasta för klar dryck. Även på Nya Zeeland, i Australien, Brasilien och USA har man börjat korta ned fastetiden för små barn.

Enligt Hanna Andersson är reglerna svåra att följa också eftersom de kräver att man vet exakt när operationen ska börja.

– I dagens sjukvård med höga produktionskrav opereras flera patienter efter varandra på samma operationssal och patienterna får ungefärliga tider beroende på var i turordningen de står. Många barn fastar då mycket längre än vad som är rekommenderat, ofta ”för säkerhets skull”, säger hon

Läs hela avhandlingen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan