Var fjärde äldre får för lite smärtlindring vid höftfraktur

Var fjärde äldre patient med höftfraktur får för lite smärtlindring i ambulansen. Det visar en ny avhandling av Pär Wennberg vid Örebro Universitet. Samtidigt visar hans studie att för de patienter som får smärtlindring har denna god effekt.

Var fjärde äldre får för lite smärtlindring vid höftfraktur
Foto: Eng Foto.

Till vardags är Pär Wennberg ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus. Avhandlingen består av dels en litteraturöversikt, dels av en studie kring vilken smärtlindring 1426 patienter som kom till sjukhus med ambulans hade fått.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Det här handlar ofta om äldre och sköra patienter. Medelåldern är 83 år. Många lider också av demens. De kan ha svårt att uttrycka sin smärta själva,

Pär Wennberg. Foto: Privat.säger Pär Wennberg till Kvalitetsvård.

 

På en stressad akutavdelning kan den som inte klagar högt bli liggande utan den smärtlindring som bör ges. Och såväl i ambulansen som inne på sjuhuset kan sjuksköterskan tveka att ge morfin till en multisjuk av rädsla för

biverkningar som andningsbesvär. Men, påpekar Pär Wennberg, det är också känt att även utebliven smärtlindring kan ge svåra bieffekter för den här gruppen.

 

Maxdos paracetamol i kombination med en adekvat morfindos är vad som rekommenderas i det första akuta skedet.

I studien var det var fjärde patient som inte fått tillräcklig smärtlindring. Det visar sig att ju sämre kognitiv förmåga patienten har, desto mindre morfin får den.

 

 

– Här måste vi hitta bättre rutiner för smärtbedömningar. Det finns verktyg att bedöma smärta även hos de här patienterna som har svårt att uttrycka sig själva, till exempel beteendeskalan som har validerats av Ulla-Kari Edberg vid Södersjukhuset.

De flesta får vänta på sin operation till nästa dag. Pär Wennberg har också studerat effekten av att lägga en nervblockad under denna väntetid. En nervblockad är injiceringar av lokalbedövning i ljumsken, nära nerven.

 

 

– De patienter som får en sådan får en bättre smärtlindring än de som bara får annat smärtstillande, konstaterar Pär Wennberg.

 

Tillgången på nervblockader har förbättrats under den tid Pär Wennberg arbetat med avhandlingen. Tidigare lades den bara av anestesiläkare, idag läggs den även av ortopeder och Pär Wennberg har tagit del av forskning som visat att även sjuksköterskor kan bli skickliga på att lägga blockaden. Om sjuksköterskor får utbildning för detta skulle det avsevärt kunna förbättra tillgängligheten till bra smärtlindring för patientgruppen, konstaterar han.

Läs hela avhandlingen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan