SKR: Bra samarbete kring läkemedelsinköp

Samarbete Samverkansmodellen för inköp av läkemedel under pandemins inledning i våras fungerade bra. Den gjorde att inköpen kunde garanteras trots stor internationell efterfrågan.

SKR: Bra samarbete kring läkemedelsinköp
Fredrik Lennartsson, SKR

Det menar SKR som summerar erfarenheterna på sin webbsida.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I början av april skapades ”Fyrlän” där de fyra största regionvårdgivarna Skåne, Stockholm, Västra Götalandsregionen och Östergötland fick ett särskilt uppdrag som nationell inköpscentral. Fyrlän skulle samordna inköpen och också samverka med myndigheter.

Fredrik Lennartsson, avdelningschef på SKR, summerar erfarenheterna av Fyrlän i ett blogginlägg.

”Trots stora behov och hård global konkurrens har de under våren lyckats säkerställa tillgången på kritiska läkemedel. De har kunnat sprida ut riskerna genom att använda sig av fler olika leverantörer i olika länder. De har också möjliggjort speciallösningar, såsom dialog med norska hälso- och sjukvården om inköp av narkosläkemedlet propofol och avtal med en amerikansk leverantör för en donation av läkemedlet remdesivir.”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan