Depression hos äldre minskade med gruppövningar

Det är sedan tidigare känt att depressioner är vanliga i samband med demenssjukdomar. Nu visar forskning att gruppaktiviteter, både fysiska och sociala, minskar depressiva symtom i patientgruppen.

Depression hos äldre minskade med gruppövningar
doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet.
Gustaf Boström, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet.

Det är sedan tidigare känt att depressioner är vanliga i samband med demenssjukdomar. Nu visar forskning att gruppaktiviteter, både fysiska och sociala, minskar depressiva symtom i patientgruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Gustaf Boström, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet ligger bakom avhandlingen. I en del av studien fick deltagarna gruppvis utöva högintensiv träning i 45 minuter varannan dag under fyra månader. Övningarna var funktionella, vilket betyder att de efterliknade rörelser deltagarna gör i sin vardag, exempelvis att upprepade gånger ställa sig upp och sätta sig på en stol, eller gå upp på en step-up bräda (för att efterlikna att gå upp för en trappa). Samtidigt fick en kontrollgrupp utföra aktiviteter sittande, som att sjunga, samtala och lyssna på berättelser utifrån olika teman, exempelvis kända författare eller vilda djur.

Mätningarna efter försöken visade att höga nivåer av depressiva symtomen minskade, i båda grupperna.

– Resultaten tyder på att det kan vara är viktigt med social interaktion och att ha något att göra. I dag finns det inte tid för så mycket stimulans på boenden utöver att titta på tv, det kanske inte räcker, säger Gustaf Boström.

I studien framkom även att nedsatt balans var sammankopplad med depressiva symtom, och även ett visst hjälpberoende, som överflyttning och påklädning.

– Det kan hänga ihop med att man blir mindre självständig och stillasittande när man är i behov av hjälp. Dessutom är dålig balans är vanligt bland äldre, de får sämre benstyrka exempelvis. Därför är det här viktig kunskap om man vill förebygga depression bland äldre.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan