Digital behandling av psykisk ohälsa ökar tillgängligheten

Digitalisering KBT på distans gör att fler kan få hjälp snabbare och utifrån sina egna förutsättningar. Det visar erfarenheterna från Region Skåne där internetförmedlad behandling ökade med nästan 30 procent förra året.

Digital behandling av psykisk ohälsa ökar tillgängligheten
I november passerade Region Skåne 3 200 startade IKBT-behandlingar.

Internetförmedlad KBT, IKBT, innebär att en patient kan kombinera fysiska möten med digital behandling. Detta är något som man inom psykiatrin i Region Skåne länge arbetat med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Blir mer tillgängliga

I november passerade regionen 3 200 startade IKBT-behandlingar. Det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med samma period föregående år.

– Genom att erbjuda IKBT blir vi mer tillgängliga, kortar väntetider och ökar flexibiliteten i våra behandlingar, säger Njördur Viborg, psykolog och en central drivkraft i uppbyggnaden av Region Skånes IKBT-behandlingar för vuxna, både inom specialistpsykiatrin och primärvården.

Anpassar efter behov

Tidigare har traditionell kognitiv beteendeterapi enbart erbjudits vid fysiska besök hos vårdcentral eller psykiatri. Men alla har inte möjligheter ta sig till mottagningen rent fysiskt.

Genom IKBT blir det lättare att anpassa behandlingen efter individuella behov och förutsättningar.

Minskar väntetiderna

Det finns idag tio IKBT-behandlingsprogram för olika diagnoser och besvär. Det handlar om adhd, depression, låg självkänsla, social fobi, generell oro, ångestsyndrom av olika slag, somatisk smärta, stress samt sömnproblem. 

IKBT-behandling erbjuds både via psykiatrin, primärvården och nu även via 1177.

– Att vi utbildar fler behandlare IKBT är en avgörande fråga för att minska väntetider till psykologisk behandling. Traditionell KBT kommer fortfarande finnas kvar som behandlingsform och det pågår även arbete för att ta fram sätt att kombinera detta med IKBT som del av en gruppbehandling, säger Njördur Viborg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan