Kvinnor positiva till att AI undersöker brösten

AI AI kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot bröstcancer. Och de flesta kvinnor är också positiva till att låta sina bröst undersökas med hjälp av AI. Det visar en attitydundersökning som Bröstcancerförbundet gjort.

Kvinnor positiva till att AI undersöker brösten
Att införa AI inom bröstcancerscreening kan bli avgörande för att möta den stora bristen på röntgenpersonal. Dessutom ökar det chanserna att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

Samtliga regioner vittnar idag om brist på röntgenläkare. 2021 hade 25 av 31 mammografienheter i landet vakanser och läget har inte blivit bättre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att införa AI inom bröstcancerscreening kan bli avgörande för att möta den stora bristen på röntgenpersonal. Dessutom ökar det chanserna att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

AI kan minska arbetsbördan

– Det är viktigt att kvinnor känner förtroende när AI börjar införas inom bröstcancerscreeningen. Med hjälp av AI kommer vården kunna upptäcka fler tumörer tidigt och kvinnor kan få snabbare besked, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

AI-forskning visar nämligen att AI kan underlätta röntgenläkarens arbete. Det är möjligt att minska volymen bilder som läkaren ska granska med 50 procent utan att tumma på träffsäkerheten i screeningen. Studier visar också att AI har lika hög eller högre träffsäkerhet som genomsnittlig röntgenläkare att hitta en tumör.

I Danmark pågår ett pilotprojekt där en av två röntgenläkare i bedömningen av mammografibilder ersatts med AI. Där visar preliminära resultat att röntgenläkarens arbetsbörda minskat med 30 procent och att kvinnorna fått sina svar snabbare.

Kvinnor är positiva till AI

Bröstcancerförbundets attitydundersökning visar nu att en majoritet av kvinnorna är positiva till att enbart AI granskar mammografibilderna, så länge som AI är lika bra eller bättre än en röntgenläkare. Endast två av tio är negativa till att AI granskar bilderna.

Attitydundersökningen visar även att:

  • Hög träffsäkerhet där man upptäcker fler cancrar så tidigt som möjligt är viktigast.
  • Användning av AI i kombination med en läkare ses som en naturlig del i framtidens bröstcancerscreening.
  • En majoritet ställer sig positiva till att i framtiden endast bli undersökt med hjälp av AI. Endast två av tio är negativa till detta.
  • Mänsklig kontakt i mötet med vården fortsatt viktig.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan