”Alla vinner på AI i vården”

Artificiell intelligens På Lillebælts sjukhus i Danmark har man kommit en bra bit på vägen med att effektivisera och individanpassa sjukvård med hjälp av AI.
"Vi gör bättre riskbedömningar med AI och kan individanpassa insatserna så att vi kan behandla rätt patienter på rätt sätt" förklarar Thomas Larsen, sjukvårdschef.

”Alla vinner på AI i vården”
– Med AI kan vi göra sjukvården både individanpassad och kostnadseffektiv, säger Thomas Larsen, sjukvårdschef på Lillebælts sjukhus i Danmark.

Thomas Larsen är sjukvårdschef på Lillebælts sjukhus i Danmark. Han berättar att hanteringen av data har utvecklats under årens lopp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I tidiga faser handlade det om rapportering av kölägen och jämförelser med andra sjukhus. Sedan började man utvärdera hur olika behandlingar fungerar och bedömde sjukdomsrisker genom att analysera vilka grupper av individer som drabbas av olika sjukdomar.

Turen kommit till AI

Dataanvändningen fortsatte med att analysera hur olika behandlingar fungerar för olika grupper. Och att försöka identifiera potentiella patienter innan de blir sjuka.

Nu har turen kommit till AI och nyckelordet är individanpassning.

– Med AI jobbar vi inte bara med diagnoser, utan att gör förutsägelser och tar fram förslag på behandlingar på individnivå, säger Thomas Larsen.

Bedöma risk för cancer

Med hjälp av AI kan man alltså prioritera och lägga resurserna där de gör bäst effekt. Som konkreta exempel på algoritmer som utvecklas just nu nämner han att bedöma individers risk för cancer och att ge förslag på behandlingar när sjukdomar diagnosticerats.

Men enligt Thomas Larsen är det inte bara patienterna som är vinnare på en mer individanpassad behandling. AI är också ett värdefullt verktyg för att göra sjukvården mer kostnads- och tidseffektiv.

– Tidigare har vi undersökt många som inte varit sjuka, för att vara på den säkra sidan och inte missa något. Det är resurskrävande. Nu jobbar vi med att göra bättre riskbedömningar med AI, vilket gör att vi kan prioritera insatserna på bättre sätt, säger Thomas Larsen.

Oragnisationen måste hänga med

Thomas Larsen poängterar en viktig lärdom i arbetet är att tekniken i sig inte är lösningen. Det är också viktigt att bygga en organisation där alla olika yrkesgrupper deltar och jobbar kontinuerligt med att bygga och använda AI.

Dessutom är samarbete på nationell nivå och en partner att bolla idéer med, som SAS Institute, viktiga nycklar i arbetet.

– Med AI kan vi göra sjukvården både individanpassad och kostnadseffektiv. Alla vinner, förutom patienter och samhället i stort även våra partner som vi samarbetar med, säger Thomas Larsen.

Thomas Larsen presenterade arbetet vid Lillebælts sjukhus på Nordic day on AI & Innovation in healthcare. SAS Institute i Danmark stod bakom arrangemanget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan