AI stöttar läkare vid hjärtstopp

Beslutsstöd Med hjälp av AI kan läkare väga in fler faktorer in sina beslut, baserat på tidigare erfarenheter. Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat tre sådana beslutstöd för hjärtstopp.

AI stöttar läkare vid hjärtstopp
Forskare har utvecklat tre appar som kan fungera som beslutsstöd vid hjärtstopp. Foto: Adobe Stock

AI-baserade beslutsstöd är på stark frammarsch på många områden i vården. Nu har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat tre appar som kan fungera som beslutsstöd för läkare vid hjärtstopp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bearbetar information från tiotusentals patienter

Genom att mata in uppgifter om patienten i en webbaserad app kan läkare få veta hur det gått för tusentals andra liknande patienter.

Forskarna vid Göteborgs universitet har använt en avancerad form av maskininlärning för att lära prediktionsmodellerna att känna igen olika faktorer som påverkat tidigare utfall.

Beslutstöden är baserade på data från tiotusentals patientfall från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret. Algoritmerna kan ta hänsyn till en stor mängd olika faktorer som exempelvis rör omständigheter kring hjärtstoppet, vilken behandling patienterna fått, tidigare sjukdomar, läkemedel, samt socioekonomisk status.

Stor potential i läkares arbetsvardag

Araz Rawshani är forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han leder forskargruppen som arbetar med beslutstöden för hjärtstopp. Han ser en stor potential i den kliniska vardagen.

– Svaret från beslutsstödet kan stärka läkarens uppfattning eftersom det görs en beräkning som baserats på kunskap om tiotusentals patienter. Det kan potentiellt hjälpa oss att inte utsätta patienter för plågsam vård som inte kommer att gagna patienten, samtidigt som det sparar på sjukvårdens resurser, säger han.

Han betonar dock att beslutsstödet fortfarande är på ett forskningsstadium och att det inte har implementerats i vården ännu.

Tre beslutsstöd för olika aspekter av hjärtstopp

Hittills har forskargruppen publicerat två beslutsstöd, och ett tredje är på gång:

  • SCARS-1anger om ett patientfall liknar andra fall som tidigare överlevt eller avlidit 30 dagar efter sitt hjärtstopp.
  • Risken för nytt hjärtstopp efter utskrivning är en webbapplikation för beslutstöd som lanseras inom kort.
  • Under året ska även ett tredje beslutsstöd publiceras som handlar om hjärtstopp som inträffar på sjukhus.

Beslutstöden finns tillgängliga att ladda ned här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan